เรื่อง : การเรียนคอมพิวเตอร์ในการอบรมเข้ม (วันที่ 7 -11 สิงหาคม 2546)
ท่านมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการอบรมเข้ม และเรียนคอมพ์ของ รปศ.
Siripong Sesdhasanith
สอบถามเรื่อง: จากคุณ นักศึกษา IP : 172.20.33.99
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2546 เวลา 10:56:13

หนูรู้สึกสนุกมากกับการมาอบรมในครั้งนี้ ยังไงหนูก็ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ให้ความรู้ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ: จากคุณ นางสาวสุภา กฤตยาเจริญพงศ์ IP : 172.20.33.113
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2546 เวลา 11:00:09

ดีมากเลยมากค่ะที่ได้พบอาจารย์วิรัช ที่มีความรู้ความสามารถมากคนหนึ่งที่ดิฉันชื่นชม ดิฉันได้รับความรู้จากอ.มากมาย ทำให้ดิฉันเชื่อมั่นในตนเองเพิ่มมากขึ้น
คำตอบ: จากคุณ นส.สุพิชชา แสงพงษ์ IP : 172.20.33.105
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2546 เวลา 11:01:20

ดีมากค่ะ ที่ทำงานมีเว็บไซต์ของอำเภอเอง แต่ไม่มีโอกาสที่เรียนรู้เลย เพราะจะต้องพิมพ์งานอย่างเดียว ไม่มีโอกาสได้เล่นหรอกค่ะ การมาอบรมครั้งนี้ คุ้มมากๆ ได้เจอเพื่อนใหม่ พักผ่อนที่งานเดิมๆ และได้เรียนรู้ในเรื่องใหม่ๆ ที่เราไม่เคยรู้ โดยเฉพาะอาจารย์แต่ละท่านใจดีมากค่ะ
คำตอบ: จากคุณ นส.ปนัดดา เหล่าโนนคร้อ IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2546 เวลา 11:01:38

อาจารย์วิรัช หาวิธีสอนนักศึกษาในจำนวนที่มากได้อย่างไร
คำตอบ: จากคุณ นักศึกษา 4330237019 IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2546 เวลา 11:01:43

ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้ในการอบรมเข้มครั้งนี้
คำตอบ: จากคุณ นางสาวเพียรทอง นุผัด IP : 172.20.33.113
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2546 เวลา 11:01:46

ดีใจจังเลยที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม
คำตอบ: จากคุณ นศ.รปศ. IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2546 เวลา 11:03:13

รู้สึกประทับใจกับคณาจารย์ที่เป็นวิทยากร และอาจารย์ประจำกลุ่มทุกท่าน เพราะทำให้ทุกคนได้รู้จักการปรับตัว การมีส่วนร่วม ทำให้เกิดความรักความสามัคคี ได้ทั้งเนื้อหาสาระและความรู้ พร้อมมีโอกาสได้เล่นอินเตอร์เนตกับการเข้าห้องคอมพ์ ซึ่งปกติไม่เคยได้เข้าเลย เพราะหน่วยงานยังไม่เชื่อมโยงระบบ และด้วยภาระการงานจึงไม่มีเวลาเล่นตามร้านที่เขาบริการ จึงรู้สึกประทับใจที่ ทาง มสธ. ให้โอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ครั้งนี้ ขอบคุณมากค่ะ
คำตอบ: จากคุณ รัตนา พิมพ์ศักดิ์ IP : 172.20.33.132
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2546 เวลา 11:04:45

ข้อดี : ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบมรมเข้ม และเรียนคอมพิวเตอร์ คิดว่าเป็นวิธีที่ดี สามารถทำให้นักศึกษาที่ไม่เคยได้สัมผัสทำให้มีประสบการณ์ในการสัมผัสบ้าง คุยกับเพื่อนได้สนุกหน่อย และได้เปิดโลกทัศน์ ให้กว้าง รับรู้ข่าวสารที่ทันสมัย
ข้อเสีย : ความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ คิดว่าถ้าจะให้นักศึกษามาสัมผัส ควรที่จะมีคอมพิวเตอร์ใหครบทุกคน และเตรียมความพร้อมให้มากกว่านี้นะ
คำตอบ: จากคุณ ปาริชาต โปปัญจมะกุล IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2546 เวลา 11:05:50

อาจารย์เยี่ยมยอดจริงๆ
คำตอบ: จากคุณ นายรัฐชัย จิตวิชา IP : 172.20.33.137
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2546 เวลา 11:07:41

เรียนคอมฯดี แต่ต้องเพิ่มเวลาให้มากขึ้น
คำตอบ: จากคุณ สมศรี กลุ่ม 10 IP : 172.20.33.114
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2546 เวลา 11:00:13

เป็นการอบรมที่ได้สาระดี
คำตอบ: จากคุณ 4330011224 IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2546 เวลา 11:05:09

ผมดีใจมากที่ได้มาอบรมในครั้งนี้เพราะว่าผมได้ประสบการณ์ใหม่ๆเยอะมาก
คำตอบ: จากคุณ นายอดิศร สร้อยสุวรรณ์ IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2546 เวลา 11:06:19