เรื่อง : การเรียนคอมพิวเตอร์ในการอบรมเข้มฯ (วันที่ 12 -16 สิงหาคม 2546)
ท่านมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเรียนคอมฯ ของ รปศ.
สอบถามเรื่อง: จากคุณ รัชรัช IP : 172.20.33.99
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2546 เวลา 10:50:24

เยี่ยมมากเลยค่ะ
คำตอบ: จากคุณ เมตตา พงษ์ขยัน IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2546 เวลา 10:51:16

ได้ความรู้และการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น
คำตอบ: จากคุณ สมใจ สุภากาวี IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2546 เวลา 10:51:18

เรียนคอมฯ สนุกมากค่ะ
คำตอบ: จากคุณ นางสาวฉัตรพิมล พอสม IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2546 เวลา 10:51:46

ได้ความรู้มากคะ
คำตอบ: จากคุณ อาภรณ์ ศิริกุล IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2546 เวลา 10:52:02

ดีค่ะ ได้ความรู้ดี
คำตอบ: จากคุณ 3630181471 IP : 172.20.33.104
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2546 เวลา 10:52:03

เรียนคอมฯ มีประโยชน์มาก
คำตอบ: จากคุณ ชลีวรรณ ลิ้มสุวรรณ IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2546 เวลา 10:52:14

อยากเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์มากกว่านี้
คำตอบ: จากคุณ มัลลิกา คงสบสิน IP : 172.20.33.117
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2546 เวลา 10:52:24

อยากเรียนกับอาจารย์วิรัชอีก ได้ความรู้มาก
คำตอบ: จากคุณ นางสาวอรพร ทองพรหม IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2546 เวลา 10:52:38

มีความรู้ในการส่งจดหมายอีเลคโทรนิคส์
คำตอบ: จากคุณ นายบรรจง ตรีกูล IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2546 เวลา 10:52:39

ได้ความรู้มาก
คำตอบ: จากคุณ นายอุทิศ จันโทริ IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2546 เวลา 10:52:41

อาจารย์ผู้สอนดีมากคะ
คำตอบ: จากคุณ เสมอ ยะประสิทธิ์ IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2546 เวลา 10:52:49

ได้ความรู้มากขึ้น
คำตอบ: จากคุณ สุนิษา น้อยสนิท IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2546 เวลา 10:52:57

คอมพิวเตอร์เยอะดีค่ะ ดีใจที่ได้เรียนอินเทอร์เน็ตนะคะ
คำตอบ: จากคุณ น.ส.เสาวลักษณ์ ศรีละ IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2546 เวลา 10:53:23

การเรียนมีประโยชน์มากค่ะ
คำตอบ: จากคุณ อินทรีย์ ชำนาญไพร IP : 172.20.33.121
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2546 เวลา 10:53:32

อยากได้เวลาในการเรียนรู้มากกว่านี้ ....เพราะยังไม่สะใจ
คำตอบ: จากคุณ สำรวย จิตต์หมั่น IP : 172.20.33.117
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2546 เวลา 10:53:41

ได้เพิ่มทักษะความรู้ประสบการณ์ที่ดีเยี่ยม
คำตอบ: จากคุณ นายอาคม ทองดา IP : 172.20.33.112
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2546 เวลา 10:53:52

การเรียนคอมได้ประโยชน์ดีมาก
คำตอบ: จากคุณ นายพรชัย ศรีวิไลกุล IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2546 เวลา 10:53:53

ได้ความรู้ดีมากค่ะ
คำตอบ: จากคุณ บรรจง เนื่องอนันต์ IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2546 เวลา 10:53:53

ดี
คำตอบ: จากคุณ นฤมล IP : 172.20.33.115
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2546 เวลา 10:52:34