การแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเรียนคอมพิวเตอร์
ในการอบรมเข้มฯ (วันที่ 18-22 สิงหาคม 2546)
ขอให้นักศึกษาแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเรียนคอมฯ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2546
สอบถามเรื่อง: จากคุณ รัชรัช IP : 172.20.33.99
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:44:39

หนุกหนาน ฮาเฮ ชอบครับ
คำตอบ: จากคุณ วีรพจน์ รัฐกิจ 6 IP : 172.20.33.103
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:46:08

เวลาในการอบรมน้อย ซึ่งบางคนมีพื้นฐานเรื่องคอมฯ มาไม่เท่ากัน
คำตอบ: จากคุณ สุคนธ์ IP : 172.20.33.99
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:47:06

ได้รับความรู้มากเลยค่ะ
คำตอบ: จากคุณ ไพลิน แก้วสืบ IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:47:21

เรียนสนุกมากเลยค่ะ
คำตอบ: จากคุณ บุผา IP : 172.20.33.120
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:47:49

เรียนคอมฯ กับอาจารย์สนุกมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
คำตอบ: จากคุณ สุจิตรา IP : 172.20.33.115
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:47:58

ได้ความรู้เพิ่มเติม
คำตอบ: จากคุณ สุวิน IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:48:09

เข้าใจง่าย/สนุกสนาน รวดเร็วทันใจ
คำตอบ: จากคุณ นส.ศิริวัฒน์ บุตรทา IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:48:14

ได้รับความร้เกี่ยวกับการส่งอินเตอร์เนตมากขึ้น
คำตอบ: จากคุณ สุภาพร IP : 172.20.33.121
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:48:22

ขอบคุณที่ทำให้ส่งข้อความเป็น
คำตอบ: จากคุณ ประภาพรรณ กลิ่นสมหวัง IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:48:23

เป็นครั้งแรกที่ได้เรียนอินเตอร์เน็ตกับอาจารย์วิรัช ไชโย
คำตอบ: จากคุณ นายจรัญ ธรสุทธิสกุล IP : 172.20.33.140
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:48:53

สนุกสุดซึ้งมากๆเลยครับ
คำตอบ: จากคุณ สิบเอกเอกรินทร์ ผลวิจิตร IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:48:53

อาจารย์เสียงดังจัง
คำตอบ: จากคุณ จันทร์เพ็ญ กุลทอง IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:49:14

จากการอบรมเข้มด้านคอมพิวเตอร์ ได้รับความรู้เพิ่มเติมมากขึ้น
คำตอบ: จากคุณ ธนิต IP : 172.20.33.114
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:49:18

เร็วกว่าสตาร์วอร์อีก
คำตอบ: จากคุณ จ้า IP : 172.20.33.99
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:49:33

ได้มากกว่าที่คิด (เรียนคอมพิวเตอร์)
คำตอบ: จากคุณ เกษรา หนูมอ IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:49:34

เรียนคอมฯ สนุกมาก ๆ
คำตอบ: จากคุณ นักศึกษา รปศ 46 IP : 172.20.33.115
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:49:47

ดีจังเลยได้เรียนคอมพิวเตอร์
คำตอบ: จากคุณ มณีรัตน์ IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:49:49

รวดเร็ว ภาษาเข้าใจง่าย
คำตอบ: จากคุณ นส.กุ๊กกิ๊ก IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:49:54

เรียนคอมพิวเตอร์วันนี้ ยุ่งยากที่สุดเหมือนจับปูไส่กระด้ง
คำตอบ: จากคุณ นายสุทัศน์ ผูคุมเรือนจำ IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:49:58

สุนกมาก อาจารย์หล่อ เสียงดี
คำตอบ: จากคุณ นางทิพวรรณ์ โรจน์สุรางค์ IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:50:02

อยากเชิญ อ.วิรัชไปสอนพิเศษจัง
คำตอบ: จากคุณ จ้าจ้า IP : 172.20.33.99
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:50:04

ชอบเรียนมคอมฯกับอาจารย์วิรัมากครับเร็วสุด ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ชอบครับ
คำตอบ: จากคุณ JR IP : 172.20.33.140
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:50:10

ชอบเรียนกับอาจารย์ค่ะ
คำตอบ: จากคุณ ปัญญา IP : 172.20.33.120
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:50:20

ดีใจจังเปิดอินเตอร์เน็ตได้แล้ว
คำตอบ: จากคุณ ประภาพรรณ กลิ่นสมหวัง IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:50:24

มีความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิมด้านอินเตอร์เน็ต
คำตอบ: จากคุณ น้ำทิพย์ กลุ่ม 8 IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:50:41

ดีใจจังที่ได้มาเรียนคอมฯครั้งนี้ สนุกมาก
คำตอบ: จากคุณ นางวาริดา โพธิสุวรรณ IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:50:44

อาจารย์สอนได้ดีมาก เข้าใจดี และสนุกสนาน คึกครื้นดี
คำตอบ: จากคุณ พิกุล ใจจันทร์ IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:51:10

วันนี้เรียนคอมฯ สนุกมากเลยค่ะ
คำตอบ: จากคุณ ประไพ IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:51:14

สามารถ่นำความร้ไปค้นหาสิ่งที่ต้องการทราบได้
คำตอบ: จากคุณ สุภาพร สายสุด IP : 172.20.33.121
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:51:18

เรียนคอมฯ วันที่ 19 ส.ค. 2546 สนุกดี
คำตอบ: จากคุณ รปศ กลุ่ม 6 IP : 172.20.33.115
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:51:33

การเรียนคอมพิวเตอร์ในการอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพการบริหารรัฐกิจ 19 ส.ค.2546 นั้นเป็นเรื่องที่ดีมากเลยครับ ทำให้มีประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับการส่งอีเมล และอินเตอร์เน็ต ซึ่งสามารถใช้ในการทำงานได้
คำตอบ: จากคุณ จากนายอภินันท์ หงษ์คำ IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:51:40

ได้ความรู้ใหม่ๆ สนุก อาจารย์ใจดีมากๆครับ
คำตอบ: จากคุณ สิบเอกเอกรินทร์ ผลวิจิตร IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:51:47

วันนี้ได้เรียนคอมฯกับอาจารย์สนุกมากเลยค่ะ
คำตอบ: จากคุณ กุลยดา IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:51:54

ได้อะไรมากมาย ความรู้ เพื่อน
คำตอบ: จากคุณ บุญฑริก IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:52:04

อาจารย์น่ารักทุกคนเลย
คำตอบ: จากคุณ พิมผกา IP : 172.20.33.122
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:52:04

ขอบคุณค่ะอาจารย์ ได้ความรู้เพิ่มขึ้นเยอะจังเลยค่ะ
คำตอบ: จากคุณ บุผา ปัญญา IP : 172.20.33.120
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:52:17

การเรียนคอมพิวเตอร์กับอาจารย์วิราตน์ ได้ทั้งความรู้และความสนุกเพลิดเพลิน
คำตอบ: จากคุณ สำเริง กองบุปผา IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:52:32

ได้ความรู้เรืองคอมมาก
คำตอบ: จากคุณ บัญชา อุ IP : 172.20.33.119
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:52:58

สนุกมากนะค่ะ แต่เหนื่อยค่ะ
คำตอบ: จากคุณ กุลยดา IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:53:19

เรียนคอมฯ วันที่ 19 สิงหาคม 2546 เยี่ยมจริง ๆ
คำตอบ: จากคุณ นศ.กลุ่ม6 รปศ. IP : 172.20.33.115
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:53:20

สอนมันมาก
คำตอบ: จากคุณ ชลธิชา IP : 172.20.33.113
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:53:36

เรียนคอมพิวเตอร์ในยุคอินเตอร์เน็ตมีความรู้มากจริงๆนะจ๊ะ
คำตอบ: จากคุณ วาริดา โพธิสุวรรณ IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:53:43

อยากให้มีชั่วโมงนี้เยอะๆ
คำตอบ: จากคุณ เล็ก IP : 172.20.33.120
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:54:02

ชอบที่สุด มันมาก
คำตอบ: จากคุณ รัญ IP : 172.20.33.140
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:54:12

จากที่ไม่เคยมีความร้ทำให้มีความร้เพิ่มมากขึ้น
คำตอบ: จากคุณ เด็กสารคาม IP : 172.20.33.121
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:54:15

ได้ความรู้มาก ๆ สนุก
คำตอบ: จากคุณ รินทร์กะเอก จิตรวิผล IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:54:20

อยากเรียนคอมฯกับอาจารย์มากที่ซูด
คำตอบ: จากคุณ จะจ๋า IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:54:23

อยากรู้จักอาจารย์ผู้สอนให้มากกว่านี้
คำตอบ: จากคุณ จิ๋ว IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:54:32

โลกจะต้องจารึกไว้ ว่าทิพวรรณ์ได้เรียนคอมฯกับอาจารย์วิรัช
คำตอบ: จากคุณ ทิพวรรณ์ (นะคอนฯ) IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:54:35

อยากเรียนเยอะๆนานๆ
คำตอบ: จากคุณ มินทร์ IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:54:49

ดีใจจังเลยได้เล่นคอมพิวเตอร์ได้ด้วย
คำตอบ: จากคุณ อิ๊ด บึงกาฬ IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:54:53

เรียนคอมฯ ครั้งนี้สนุกมากเลยค่อ
คำตอบ: จากคุณ น้องแมว IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:55:07

อยากเรียนคอมพิวเตอร์อีกหลาย ๆ ครั้ง เพราะสนุกดี
คำตอบ: จากคุณ ปภาตพงศ์ พัฒโนทัย IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:55:29

อยากให้เพิ่มหลักสูตรคอมฯ มากกว่านี้ค่ะ
คำตอบ: จากคุณ นส.อมลณัฐ แสนซี IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:55:58

มีความรู้เพิ่มขึ้น จะได้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน
คำตอบ: จากคุณ สาวชุมแพ IP : 172.20.33.130
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:56:19

ชอบอาจารย์วิรัชมาก เวลาสอนคอมพิวเตอร์
คำตอบ: จากคุณ มะลิวัลย์ IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:57:08

มีความชำนาญในเรื่องคอมพิวเตอร์มากขึ้น
คำตอบ: จากคุณ pai IP : 172.20.33.121
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:57:12

นักศึกษาตั้งใจเรียนทุกคน
คำตอบ: จากคุณ จันทร์เพ็ญ IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:57:17

วันนี้เรียนคอมพิวเตอร์สนุกดีไม่เครียส
คำตอบ: จากคุณ น้ำทิพย์ กลุ่ม 8 IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:57:28

เรียนสนุก ๆ ค่ะ
คำตอบ: จากคุณ เด็กลุ่มน้ำโขง IP : 172.20.33.120
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:57:41

ประทับใจอาจารย์ทุกท่านที่สอน
คำตอบ: จากคุณ บุญ2 IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:57:42

ได้มากกว่าที่คิด
คำตอบ: จากคุณ เกษรา หนูมอ IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:57:51

มัน ฮา ทุกวินาที ดีที่สุด
คำตอบ: จากคุณ แซมแร่ม IP : 172.20.33.140
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:58:01

มีความรู้เรื่องคอมมากขึ้น
คำตอบ: จากคุณ จันทร์หอม IP : 172.20.33.119
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:58:07

เป็นวิชาที่ดีมากๆเลยครับ
คำตอบ: จากคุณ นายปุ๋ย IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:58:11

ขอบคุณที่ให้ความรู้ค่ะ
คำตอบ: จากคุณ วราภรณ์ IP : 172.20.33.103
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:58:30

ม่วนขะนาดหนัก....เน้อ
คำตอบ: จากคุณ ท.เทวะ IP : 172.20.33.104
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:58:35

อยากให้อาจารย์สอนคอมฯทุกท่านเป็นอย่างอาจารย์วิรัช ริงๆนะคะ
คำตอบ: จากคุณ 41300009188 IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:58:40

บอกแล้วมาต้องมัน
คำตอบ: จากคุณ JRT IP : 172.20.33.140
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:58:49

อาจารย์แจ๋วจร แจ๋วจริง
คำตอบ: จากคุณ แถลง IP : 172.20.33.112
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:59:00

อาจารย์วิรัช น่ารักมาก
คำตอบ: จากคุณ กุลธิกา IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:59:12

ไม่เหนื่อยบ้างหรือไงครับอาจารย์
คำตอบ: จากคุณ หนุ่มเพย์บอย IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:59:21

มีความชำนาญในเรื่องคอมพิวเตอร์มากขึ้น
คำตอบ: จากคุณ pai IP : 172.20.33.121
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 14:59:26

มีความรู้เรื่องคอมมากขึ้น
คำตอบ: จากคุณ จันทร์หอม IP : 172.20.33.119
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เวลา 15:00:11