เรื่อง : แสดงความเห็นเกี่ยวกับการเรียนคอมฯ ในการอบรมเข้มฯ 
(วันที่ 12-16 กันยายน 2546)
ขอความกรุณาให้นักศึกษาช่วยแสดงความคิดเห็นด้วย
สอบถามเรื่อง: จากคุณ รัชรัช IP : 172.20.33.99
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 10:56:25

ได้มีความรู้เพิ่มมากขี้นหนูอยากให้มีทุก ๆ รุ่น
คำตอบ: จากคุณ นางวรัญญู พงศ์จันทรเสถียร IP : 172.20.33.154
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 10:58:48

เพิ่มความรู้ให้กับนักศึกษาดี แม้จะไม่มากเพราะจำกัดเรื่องเวลา แต่ดีที่คิดและทำให้เกิด
คำตอบ: จากคุณ อมรรัตน์ เด็นสว่าง 4330203110 IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 10:59:10

สนุกกับการอบรมเข้มครั้งนี้มาก ๆ
คำตอบ: จากคุณ จีราวัจน์ แต่งวงศ์ IP : 172.20.33.121
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 10:59:56

เป็นวิชาที่ให้ความรู้ใหม่กับดิฉันมาก
คำตอบ: จากคุณ RENU THONGMARK IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:00:04

สนุกมากที่ได้เข้ามาเรียนคอมกับอาจารย์ รู้สึกสนุกและได้ความรู้
คำตอบ: จากคุณ เพ็ญศิริ แว่นหิน IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:00:20

มาอบรมครั้งนี้ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นมากๆ ได้เพื่อนร่วมรุ่นอีก และก็ได้รู้ว่าไม่ได้มีเราเพียงคนเดียว ที่สอบตกวิขาขอบข่ายฯ หลายๆครั้งเหมือนกัน
คำตอบ: จากคุณ กรกันยา นิรปัณนา IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:00:36

วันนี้เรียนคอมฯ ได้รู้จักเพื่อนใหม่ ๆ ด้วย และก็ได้รู้เว็บไซมากขึ้น ดีจังเลย
คำตอบ: จากคุณ จารุวรรณ ดาวแดน IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:00:54

เรียนกับอาจารย์สนุกดี และได้เพื่อน ได้ความรู้
ขอขอบคุณเพ็ญศิริ มากครับ
คำตอบ: จากคุณ นายเวียง ชุ่มโอวาท IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:02:06

เรียนคอมวันนี้ดีจัง ได้ประโยชน์มาก ๆเลย
คำตอบ: จากคุณ พรชนัญ พิมพ์พาท IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:03:01

ขอบคุณที่อาจารย์ให้ความรู้คอมเพิ่มขึ้นอีกค่ะ
คำตอบ: จากคุณ นางสาวอิชยา วงศ์กันยา IP : 172.20.33.129
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:03:32

เรียนกับอาจารย์วิรัชได้ความรู้เพิ่มขึ้น
คำตอบ: จากคุณ นายมนตรี ไร่สว่าง IP : 172.20.12.20
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:03:37

ดีใจ และพึงพอใจ ที่ได้มาร่วมอบรม ประสบการณ์วิชาชีพ 46 ได้พบเพื่อนหลากหลายสาขาอาชีพ ได้รับความรู้ ได้รับความอบอุ่น และประการสำคัญสามารถที่จะนำแนวคิดของเพื่อน ๆ ไปปรับใช้ในหน้าที่การงานและชีวิตประจำวันได้
คำตอบ: จากคุณ ชนกเนตร นันไชย IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:03:40

ดีมากเลยค่ะ ได้ท้งความรู้เพิ่มเติมและได้ทั้งเพื่อนใหม่
คำตอบ: จากคุณ เด็กบนดอย IP : 172.20.33.112
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:03:52

การมาอบรมครั้งนี้สนุกมากได้เพื่อนที่ดีมากมาย ได้ความรู้และความคิดเห็นต่าง ๆ แต่กว่าจะจบได้เกือบจะยอมล่าถอยเสียแล้ว
คำตอบ: จากคุณ นิติ&รัฐกิจสายสัมพันธ์เขียวทอง(สุมล) IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:04:14

ได้ความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ
คำตอบ: จากคุณ สุปาณี ปาลวัฒน์ IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:04:31

การเรียน การสอน ในครั้งนี้ ได้รับประโยชน์มาก
คำตอบ: จากคุณ 4430321911 IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:05:14

ได้ความรู้มากขึ้น มีเพื่อนที่น่ารัก
คำตอบ: จากคุณ 4430008948 IP : 172.20.33.118
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:05:32

สนุกมากเรียนคอมฯกับอาจารย์วิรัช
คำตอบ: จากคุณ นายมนตรี ไร่สว่าง IP : 172.20.12.20
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:06:02

อบรมครั้งนี้ดีมาก ๆ เลย
คำตอบ: จากคุณ เล็ก IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:06:20

1. ชอบการเรียนคอมฯ เนื่องจากได้ข้อมูลในการตรวจสอบเอกสารต่างๆ ของ มสธ.ได้
2. ได้รู้วิธีการสืบค้นหาหนังสือต่างๆ คิดว่ามีประโยชน์อย่างมาก
คำตอบ: จากคุณ วันดี พัฒนทอง IP : 172.20.12.14
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:06:25

เรียนคอมพิวเตอร์กับอาจารย์วิรัชได้ความรู้มากขึ้น
คำตอบ: จากคุณ นิสากร ศรีปวนใจ IP : 172.20.33.115
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:06:37

การฝึกอบรมเข้ม ควรฝึกวันเสาร์ อาทิตย์ เป็นเวลา 1 เดือน แทนการฝึกติดต่อกัน 5 วัน
คำตอบ: จากคุณ ร.ต.อ.วัชรชัย ด้วงทอง IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:06:42

คอมเยอะดีค่ะ และดาวน์โหลดได้เร็วค่ะ
คำตอบ: จากคุณ นางสาวอิชยา วงศ์กันยา IP : 172.20.33.129
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:06:44

ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมากเลยค่ะ เปิดโลกกว้างไกล unseen ค่ะ
คำตอบ: จากคุณ อุบลศิริ IP : 172.20.12.40
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:06:48

จบแล้วยากเรียนสาขาอื่นอีกจะได้มาพบกับอาจารย์อีก
คำตอบ: จากคุณ มณี ไชยมะโณ IP : 172.20.33.114
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:06:55

รุ่น นิติ @ บริหารรัฐกิจ สายสัมพันธ์ เขียวทอง ขอขอบคุณอาจารย์วิรัชและคณะเป็นอย่างสูงค่ะ
เหรัญญิก รุ่น 5/2003
คำตอบ: จากคุณ นวลจันทร์ กิจสุขจิต 4030317947 IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:07:13

การอบรมครั้งนี้ ได้รับแลกเปลี่ยนความเห็นและความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบทเรียน และเทคนิดการเรียนที่เร็วขึ้น ดีใจมากค่ะ
คำตอบ: จากคุณ 4430321911 IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:07:18

วันนี้ทำไมอาจารย์ใจดีจังเลยน่ะ ที่นำพวกมาเรียนคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมต้องขอขอบคุณอาจารย์วิรัช ม๊ากมากเลยเจ้าค่ะ
คำตอบ: จากคุณ เด็กบนดอยเชียงใหม่ IP : 172.20.33.112
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:07:33

ใด้ความรู้จากอาจารย์เข้มเสียจนปวดหัว และแปลกตรงที่ทำอะไรไม่เหมือนชาวบ้านเขา
คำตอบ: จากคุณ นายวัลลภ เรืองขำ IP : 172.20.12.42
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:07:37

ผมว่าดีมากเพราะจะทำให้ผมได้รู้คอมพิวเตอร์
คำตอบ: จากคุณ สายทอง แก้วใส IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:07:41

ทำให้รู้วิธีการส่งข้อความทาง อินเตอร์เน็ท
คำตอบ: จากคุณ นางสาวสมใจ มณีชาญ IP : 172.20.33.130
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:08:47

เป็นสิ่งที่ดีค่ะ เพราะว่าบางคนก็ยังไม่มีประสบการณ์มาก่อน
คำตอบ: จากคุณ จีระนัย จุ้ยม่วงศรี IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:09:05

อาจารย์น่ารัก แต่หิวแล้วค่ะ
คำตอบ: จากคุณ มณี ไชยมะโณ IP : 172.20.33.114
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:09:08

หลักสูตรที่ได้รับการอบรมดีมากทำให้นักศึกษามีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา
คำตอบ: จากคุณ นายสาโรจน์ ธรรมรังษี IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:09:12

ได้ความรู้และประสบการณ์ในการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาตนเองไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
คำตอบ: จากคุณ ว่าที่ร.ต.ชรินทร์ จันวัฒนะ IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:09:27

อาจารย์ใจดี เรียนสนุก
คำตอบ: จากคุณ pp IP : 172.20.33.118
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:09:45

ได้รับความรู้มากขึ้นและได้รับความสนิทสนมจากเพื่อน ๆ
คำตอบ: จากคุณ 4430200263 IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:09:48

เป็นประโยชน์กับผมมากครับ
คำตอบ: จากคุณ อนุเกื้อ บัตรจัตุรัส IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:09:53

อาจารย์ วันนี้ได้เรียนคอมพิวเตอร์ ได้รับความรู้ และจำนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ขอบคณค่ะ
คำตอบ: จากคุณ จันทรแรม หาดี IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:10:07

ดีใจที่ได้มาอบรมประสบการณ์ในครั้งนี้
คำตอบ: จากคุณ จันทร์พร ชไมบุปผา IP : 172.20.33.104
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:10:19

สนุกดีค่ะ ได้ความรู้ด้วย
คำตอบ: จากคุณ สายใจ สายวารี IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:10:35

เยี่ยมมาก
คำตอบ: จากคุณ ประสิทธิ์ ฤทธิรงค์ IP : 172.20.33.120
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:10:47

อบรมเข้มสมชื่อจริงๆเลยนะ ขอบอก
คำตอบ: จากคุณ นิสากร ศรีปวนใจ IP : 172.20.33.115
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:10:54

การมาอบรมครั้งนี้สนุกมาก ได้เพื่อนที่ดีเยอะมาก อาจารย์สอนสนุกได้ความรู้ ได้คติสอนใจ
คำตอบ: จากคุณ สุมล อัศวพิชญโชติ IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:11:00

ผมจะเอาความรู้ที่ได้จากอาจารย์ไปประยุกต์ใช้ครับผม  กราบขอบคุณอาจารย์ใว้นะโอกาศนี้
คำตอบ: จากคุณ นายวัลลภ เรืองขำ IP : 172.20.12.42
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:11:08

ขอขอบคุณอาจารย์ที่ให้กระผมได้มีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับการส่งอีเมล ขอบคุณมากครับ
คำตอบ: จากคุณ นายสาโรจน์ ธรรมรังษี IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:11:26

ได้เรียนคอมพิวเตอร์ที่ มสธ. สนุกมากค่ะ
คำตอบ: จากคุณ จันทร์พร ชไมบุปผา IP : 172.20.33.104
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:11:41

มาอบรมคราวนี้ยินดีมากคะ ได้เพื่อนใหม่ ๆ มากมาย อบรมเสร็จแล้วถ้างัยก็ติดต่อกับกันบ้างนะคะ เมล์เรานะ rrrat5@hotmail.com ได้มาเป็นผู้ช่วยอาจารย์อบรมคอมด้วยละ เพื่อน ๆ อย่าลืมเรานะ
คำตอบ: จากคุณ รัตนา ยอดพรมทอง IP : 172.20.33.99
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:12:10

วันนี้ทำไมอาจารย์ใจดีจังเลยน่ะ ที่นำพวกมาเรียนคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมต้องขอขอบคุณอาจารย์วิรัช ม๊ากมากเลยเจ้าค่ะ
คำตอบ: จากคุณ เด็กบนดอยเชียงใหม่ IP : 172.20.33.112
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:12:26

การสอนคอมฯได้ความรู้ในการส่งอิเมล์และอื่น ๆ มาก
คำตอบ: จากคุณ จ.ส.อ.สาคร แสงทิพย์ IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:12:45

ได้มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ลายอย่าง
คำตอบ: จากคุณ ศิริ เร็วอุไร IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:12:48

ได้ความรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน
คำตอบ: จากคุณ นางสาวพิมผกา สุตะวงค์ IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:13:27

สนุกแต่ฟังอาจารย์ ไม่ทันค่ะ อาจารย์พูดช้าๆ หน่อยได้ไหมคะ ทำไม่ทัน
คำตอบ: จากคุณ เพ็ญศิริ แว่นหิน IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:13:36

อาจารย์วิรัช คะ รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ ใหมคะ  เทศบาลนครสมุทรปราการ มีความประสงค์
จะเรียนเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ ค่ะ
คำตอบ: จากคุณ นวลจันทร์ กิจสุขจิต 4030317947 IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:13:38

มีสาขา มสธ.ที่ต่างประเทศหลายประเทศ นาจะขยายการอบรมไปที่ต่างประเทศด้วย คนที่อยู่ต่างประเทศจะได้เข้าอบรมในประเทศที่เขาอยู่เลยไม่ต้องลำบาก บินกลับมาที่เมืองไทยอีก เสียเวลาและต้องขาดงานเป็นเวลานานครับผม เรื่องค่าใช้จ่ายก็คิดไปตามความเป็นจริง ผมคิดว่าพวกเขาไม่มีปัญหาหรอกครับ.
คำตอบ: จากคุณ ทักษ์สิน นามบุตร IP : 172.20.12.26
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:13:56

ได้ความรู้และประสบการณ์ในการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาตนเองไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
คำตอบ: จากคุณ ว่าที่ร.ต.ชรินทร์ จันวัฒนะ IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:14:03

จากผู้ช่วยอาจารย์ค่ะ 4430439515 ได้ความรู้เพิ่มเติมค่ะ
คำตอบ: จากคุณ นางสาวอิชยา วงศ์กันยา IP : 172.20.33.130
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:14:35

อยากเรียนปริญญาโทแต่กลัวภาษาอังกฤ
คำตอบ: จากคุณ นางวรัญญู พงศ์จันทรเสถียร IP : 172.20.33.154
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:14:39

อาจารย์ประจำห้อง ดีมากคะ
คำตอบ: จากคุณ นักเรียนห้อง 4 IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:15:02

สนุกมากค่ะ ขอบคุณค่ะที่จัดให้มีการอบรมในครั้งนี้
คำตอบ: จากคุณ 4430200263 IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:15:19

วันนี้ได้รับความรู้ใหม่ ๆ เยอะเลย ไม่เครียดน๊ะวันนี้สนุกดีจัง
คำตอบ: จากคุณ จรวยพร ทาวรรณะ IP : 172.20.33.112
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:15:27

มสธ.สร้างบัณฑิต รัฐกิจสร้างผู้นำ
คำตอบ: จากคุณ ธรรมรัตน์ กล้าหาญ IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:15:30

อบรมวันนี้ สนุกดี ประทับใจ
คำตอบ: จากคุณ จันทร์แรม หาดี IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:15:56

ได้รู้จักเว็บไซด์มากขึ้น
คำตอบ: จากคุณ จารุวรรณ ดาวแดน IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:16:32

ได้ความรู้ในดารส่ง E-Mail  ได้รู้จักเพื่อนจากกลุ่มอื่น  มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
คำตอบ: จากคุณ คุณศิโรรัตน์ จันสีดา IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:16:39

มีประสบการณ์และความร้
คำตอบ: จากคุณ ประสิทธิ์ ศริบุรินทร์ IP : 172.20.12.34
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:17:23

การสอนคอมฯได้ความรู้ในการส่งอิเมล์และอื่น ๆ มาก
คำตอบ: จากคุณ จ.ส.อ.สาคร แสงทิพย์ IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:17:42

ขอบคุณอาจารย์วิรัช ค่ะ ที่ได้มาสอนคอมฯ
คำตอบ: จากคุณ นางสาวพิมผกา สุตะวงค์ IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:18:10

วิรัช! ความรู้เยี่ยม ถ่ายทอด เยี่ยม เอกรัฐของเอกบุรุษ บริหารรัฐกิจ กลุ่ม 5 ชื่นชม ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
ประธานกลุ่ม
คำตอบ: จากคุณ นวลจันทร์ กิจสุขจิต 4030317947 IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:18:45

เป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้นักศึกษาในด้านคอมพิวเตอร์
คำตอบ: จากคุณ จุ้ย IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:18:53

มีโอกาสเข้าฝึกอบรมเข้มคุ้มค่ามาก ประทับใจมาก ได้เรียนรู้มากมายขอบคุณท่านอาจารย์ทุกๆท่านรวมทั้งเพื่อนๆทุกคนค่ะ
คำตอบ: จากคุณ ปาลินี ผลวิริยชัย บริหารรัฐกิจ IP : 172.20.33.105
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:19:09

เพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้ให้นักศึกษาในด้านคอมพิวเตอร์
คำตอบ: จากคุณ ด้วยคน IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:20:08

หลังจากที่ได้รับการอบรมเข้มของ มสธ. ทำให้กระผมมีความรู้สึกผูกพันธ์กับสถาบันมากขึ้น
คำตอบ: จากคุณ นายสาโรจน์ ธรรมรังษี IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:20:47

เรียนคอมวันนี้ต่นเต้นมาก
คำตอบ: จากคุณ มุฑิตา สงผัด IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:21:15

อยากให้ชั่วโมงเรียนคอมมีมากกว่านี้
คำตอบ: จากคุณ อนุเกื้อ บัตรจัตุรัส IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:21:24

อยากให้อาจารย์ทั้งโลกเป็นเหมือนอาจารย์วิรัช ค่ะ
คำตอบ: จากคุณ นางสาวพิมผกา สุตะวงค์ IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:21:30

ชอบการสอนของอาจารย์วิรัชอารมณ์ขันมาก
คำตอบ: จากคุณ นายมนตรี ไร่สว่าง IP : 172.20.12.20
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:21:44

ได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ
คำตอบ: จากคุณ สุปาณี ปาลวัฒน์ IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:22:03

รู้จัก WEB ของมหาวิทยาลัย
คำตอบ: จากคุณ ปทุมธานี IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:22:22

กระผมมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นศิษย์ของ มสธ.
คำตอบ: จากคุณ นายสาโรจน์ ธรรมรังษี IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:22:31

อบรมเข้มครั้งนี้ เข้มสมชื่อจริง ๆ
คำตอบ: จากคุณ บริหารรัฐกิจห้อง 4 IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:22:53

การสอนคอมฯ ทำให้นักศึกษาที่ไม่รู้เรื่องคอมฯรู้ยิ่งขึ้นถึงขั้นส่งอิเมล์
คำตอบ: จากคุณ จ.ส.อ.สาคร แสงทิพย์ IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:23:05

อาจารย์สอนคอมฯเยี่ยมมาก
คำตอบ: จากคุณ รุ่งนภา บุญวงค์ IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:23:07

ดีมากนะ ที่ให้โอกาสในการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ครับ
คำตอบ: จากคุณ สายทอง แก้วใส IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:23:36

เลือด มสธ. กำลังเข้มข้นในกายผม
คำตอบ: จากคุณ นายสาโรจน์ ธรรมรังษี IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:23:58

ขอบคุณอาจารย์วิรัชมากค่ะ
คำตอบ: จากคุณ เรณู ทองมาก IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:25:44

ขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่ช่วยชี้แนะแนวในเรื่องการต่อโท
คำตอบ: จากคุณ ดอย IP : 172.20.33.112
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:25:54

อยากให้มีเวลาเรียนคอมมากกว่านี้
คำตอบ: จากคุณ ศิริ เร็วอุไร IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:26:26

ขอให้อาจารย์มีสุขภาพดี มีความสุขมากมากนะค่ะ
คำตอบ: จากคุณ ดอย IP : 172.20.33.112
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:26:49

กระผมยอมรับในความสามารถครูอาจารย์ทุกคนครับ มีเทคนิคในการให้ความรู้ กระผมหวังว่าคงจะสอบผ่านวิชาประสบการณ์วิชาชีพนี้นะครับ
คำตอบ: จากคุณ tuksin5@hotmail.com IP : 172.20.12.26
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:27:03

คอมพิวเตอร์ทันสมัยมากเลยน่ะคัรบ
คำตอบ: จากคุณ เกื้อ IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:27:14

หลักสูตรที่ได้รับการอบรมดีมากทำให้นักศึกษามีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา
คำตอบ: จากคุณ นายสาโรจน์ ธรรมรังษี IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:27:19

ที่บ้านเราไม่ค่อยมีคอมพิวเตอร์เลย พอมาเรียน มสธ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอรื ดีใจมาก ๆ เลย กลับถึงบ้านจะไปบอกอี่ป้อ อี่แม่ด้วย
คำตอบ: จากคุณ คนบนดอย IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:27:29

อาจารย์ วิรัช ใจดี แต่สอนเร็วไปหน่อย คนไม่เป็นเลย จะทำไม่ทัน
คำตอบ: จากคุณ จันทร์แรม หาดี IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:27:42

บรรยากาศในการอบรมเต็มไปด้วยความอบอุ่น เป็นพี่เป็นน้องมีไมตรีเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน อยากให้มีการเรียกมาอบรมอีกหลังจากที่จบไปแล้ว (ศิษย์เก่า) ในแต่ละรุ่นอีก
คำตอบ: จากคุณ ชนกเนตร นันไชย IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:27:47

ดร.วิรัช ฯ ผู้อำนวยการโครงการ รัฐประศาสตรมหาบัณฑิต มสธ แน่เลย
คำตอบ: จากคุณ ร.ต.อ.วัชรชัย ด้วงทอง IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:28:07

สิ่งที่ดี ๆ มีไม่จำกัดได้ที่นี้ มสธ
คำตอบ: จากคุณ Jeeranai IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:28:55

ผมจะไม่ลืมอาจารย์
คำตอบ: จากคุณ นายมนตรี ไร่สว่าง IP : 172.20.12.20
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:29:23

มีบุญจังเลยที่ได้มาเรียนกับอาจารย์
คำตอบ: จากคุณ นางสาวพิมผกา สุตะวงค์ IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:29:28

รู้สึกฉลาดมากที่ได้เรียนคอมพิวเตอร์
คำตอบ: จากคุณ อนุเกื้อ บัตรจัตุรัส IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:29:44

ภูมิที่เป็นนักศึกษา มสธ. มาก ๆ
คำตอบ: จากคุณ ยุธยา ไตรวงค์ย้อย IP : 202.14.117.16
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 11:31:06