เรื่อง : การอบรมคอมพิวเตอร์ในการอบรมเข้มฯ (วันที่ 13-17 กันยายน 2547)

โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวการอบรมคอมฯ กับในวันนี้.....
สอบถามเรื่อง: จากคุณ ชัยยุทธ IP : 172.20.19.230
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:11:12

มันส์..มากคะ..สนุกมากได้ความรู้ตั้งเยอะแนะ..
คำตอบ: จากคุณ สาธิกา สามศรี IP : 172.20.19.230
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:12:20

โลกทัศน์กว้างขึ้นอีกเยอะเชียว
คำตอบ: จากคุณ พจมาน เสือทิม IP : 172.20.19.114
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:13:55

การอบรมในวันนี้ทำให้ได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เนต
คำตอบ: จากคุณ นฤมล แก้วเงิน IP : 172.20.19.199
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:14:05

อบรมวันนี้สนุกมากครับ
 
คำตอบ: จากคุณ ดาชัย อุชุโกศลการ IP : 172.20.19.100
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:14:06

ได้รับความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
+ ความสนุกสนานด้วยคะ
คำตอบ: จากคุณ สมศรี สุวรรณจิตร IP : 172.20.19.188
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:14:14

ได้เพื่อนๆ และได้รับความรู้มากค่ะ
คำตอบ: จากคุณ นิภาพร เจือจันทร์ IP : 172.20.19.105
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:14:19

สนุกค่ะ ได้เพื่อนเพิ่มอีกหลายคน
คำตอบ: จากคุณ ขันทอง ชาวบล IP : 172.20.19.106
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:14:46

สนุกและได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นค่ะ
คำตอบ: จากคุณ เตือนใจ ชู้รัตน์ IP : 172.20.19.116
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:15:12

ได้รับความตั้งใจที่จะสอนจากอาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างดี
คำตอบ: จากคุณ งามจิต อักษรไพร IP : 172.20.19.244
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:15:26

- แปลกดีไม่ธรรมดา
คำตอบ: จากคุณ ปัทมา ธิติธรรมพฤกษ์ IP : 172.20.19.9
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:15:26

เป็นการอบรมที่สนุกมากให้ทั้งสาระและความรู้ที่สำคัญได้พบเพื่อน มสธ.ที่น่ารักทุกคนเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากที่สุดโดยเฉพาะได้รู้จักอาจารย์ที่ไม่ธรรมดา
คำตอบ: จากคุณ โกสุม สง่าโฉม IP : 172.20.19.248
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:16:38

สนุกม๊ากมากค่ะ
คำตอบ: จากคุณ วิศิษฏ์สิริ จันทรฆาฏ IP : 172.20.19.199
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:16:51

มันส์..มากคะ..สนุกมากได้ความรู้ตั้งเยอะแนะ..
คำตอบ: จากคุณ สาธิกา สามศรี IP : 172.20.19.230
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:17:02

ทำให้รู้จักอาจารย์มากยิ่งขึ้น
คำตอบ: จากคุณ วิศิษฏ์สิริ จันทรฆาฏ IP : 172.20.19.199
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:19:09

สุดยอด
คำตอบ: จากคุณ จันทิมา พฤทธ์ธนารักษ์ IP : 172.20.19.8
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:19:16

ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นและได้ประสบการณ์ที่ดีต่อชีวิตดีใจมาก
คำตอบ: จากคุณ นายชรินทร์ อินถา IP : 172.20.19.211
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:25:52

ทำไมต้องเหมือนใคร
คำตอบ: จากคุณ จันทิมา พฤทธ์ธนารักษ์ IP : 172.20.19.8
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:26:25

ได้ความรู้เพิ่มขึ้น
คำตอบ: จากคุณ ทศพร จันทร IP : 172.20.19.106
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:26:38

ผมจะกลับไปซื้อคอมแล้วครับ
คำตอบ: จากคุณ ครรชิต คงปลอด IP : 172.20.19.114
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:27:19

อาจารย์ประจำกลุ่มให้ความรู้และแนะนำให้ใช้ความรู้ความสามารถให้เกิดต่อประเทศชาติ ประชาชน และส่วนรวม และตนเองจึงเป็นสิ่งที่ประทับใจมาก
คำตอบ: จากคุณ ส.อ.บัณฑิต กฤตรนต์รัศมี IP : 172.20.19.248
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:27:57

ประทับใจอาจารย์ และเพื่อนๆทุกๆคนจริงๆ
คำตอบ: จากคุณ จันทนา กสินานนท์ IP : 172.20.19.148
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:28:32

อบรมครั้งนี้ไม่ธรรมดาเลย
คำตอบ: จากคุณ บุญตา สุทธิวงษ์ IP : 172.20.19.8
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:29:54

สนุกดี ได้เรียนรู้ในอีกรูปแบบหนึ่ง internet + เพื่อนช่วยเพื่อน
คำตอบ: จากคุณ วิไลวรรณ แซ่ยุ้ง IP : 172.20.19.102
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:30:01

สนุก เรียนรู้ที่จะช่วยเหลือกัน
คำตอบ: จากคุณ อัจฉรา อินทร์ชูรันต์ IP : 172.20.19.244
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:30:01

ได้รับความรู้ด้านอินเตอร์เนตมากคะ
คำตอบ: จากคุณ พัดชา เตยพิมาย IP : 172.20.19.188
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:30:02

ได้รู้จักสถานที่ตั้งของ มสธ. ทานอาหารอิ่มทุกมื้อเลยค่ะ
คำตอบ: จากคุณ นิภาพร เจือจันทร์ IP : 172.20.19.105
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:30:13

สนุก ได้ประสบการณ์ที่ดีคะ
คำตอบ: จากคุณ สาวิตรี วงศ์สันติ IP : 172.20.19.116
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:30:20

มันมากเลย
คำตอบ: จากคุณ วิสิฐศักดิ์ บรรเทา IP : 172.20.19.123
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:31:44

มันน่าทึ่งมาก
คำตอบ: จากคุณ ยงยุทธ กองคำ IP : 172.20.19.222
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:32:06

คุ้มที่สุด
คำตอบ: จากคุณ กานต์ บุญศิริ IP : 172.20.19.14
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:32:29

ประทับใจใตนอาจารย์สอนมากและสนุกดี
คำตอบ: จากคุณ รำไพ พัลวัน IP : 172.20.19.123
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:32:37

อาจารย์วิรัช..น่ารักมากค่ะ..วิธีนำเสนอแปลกน่าสนใจดี
คำตอบ: จากคุณ สาธิกา สามศรี IP : 172.20.19.230
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:32:52

สนุกมาก แต่เครื่องคอม ฯ ไม่ได้เรื่อง ช้ามาก
คำตอบ: จากคุณ วัชรินทร์ ประสมศรี IP : 172.20.19.102
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:33:11

ประทับใจมากกกกกกกกกกกกกกกก
คำตอบ: จากคุณ นายระพิน พุทธแก้ว IP : 172.20.19.211
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:33:12

วันนี้สนุกมากอาจารย์ก็เก่ง ขอให้ได้เป็นศาสตราจารย์เร็ว ๆ นะคะ
คำตอบ: จากคุณ รังสิมา วิจิตรเศรษฐกุล IP : 172.20.19.248
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:33:30

อาจารย์เก่งมาก เพื่อน ๆ น่ารักทุกคน
คำตอบ: จากคุณ เจษฎา พานิชการ IP : 172.20.19.105
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:33:39

โอ้ มันยอดเยี่ยมมากเลย จ๊อด
คำตอบ: จากคุณ ชัยภิภพ กลางประพันธ์ IP : 172.20.19.222
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:33:53

สนุกดีมากคะ
คำตอบ: จากคุณ สุชาดา เอกพัฒนวงศ์ IP : 172.20.19.212
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:34:01

ได้ความรู้มากขึ้น
คำตอบ: จากคุณ ธีรพงศ์ วรรณพฤกษ์ IP : 172.20.19.10
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:34:09

สนุกมากคะที่ได้รับการอบรมและได้รับความรู้
คำตอบ: จากคุณ สมพร สิงห์เดช IP : 172.20.19.228
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:34:10

การมาอบรมครั้งนี้สนุกมาก
คำตอบ: จากคุณ ธราทิพย์ ศรีเรือง IP : 172.20.19.148
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:34:20

VERY GOOD
คำตอบ: จากคุณ คมศักดิ์ เชิงศักดิ์ศรี IP : 172.20.19.222
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:34:24

สุดยอดมาก
คำตอบ: จากคุณ วราภรณ์ เต็มวิจิตร IP : 172.20.19.212
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:34:40

อาจารย์เก่งจัง
คำตอบ: จากคุณ ชลทิพย์ บูญคง IP : 172.20.19.128
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:34:44

ประทับใจในอาจารย์สอนมากและสนุกดี
คำตอบ: จากคุณ รำไพ พัลวัน IP : 172.20.19.123
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:34:56

ได้รับความรู้ด้านอินเตอร์เนตครับ
คำตอบ: จากคุณ นิคม เอี่ยมโซ้ IP : 172.20.19.188
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:35:00

สนุกกับการเรียนรู้การใช้เครื่องคอมฯ ซึ่งปกติที่ทำงานจะมีเจ้าหน้าที่
ใช้กันเยอะมาก ต่อไปเราจะเข้ามาคุยกับเพื่อน ๆ อีก
คำตอบ: จากคุณ งามจิต อักษรไพร IP : 172.20.19.244
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:35:18

ดีมากครับ
คำตอบ: จากคุณ วิทยา บุญบำรุง IP : 172.20.19.211
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:35:30

ได้รับความรู้และแนวความคิดที่เป็นระบบ ได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ และได้แนวคิดจากท่านอาจารย์ที่ไม่ธรรมดา (สุดยอด)
คำตอบ: จากคุณ พิเชฐ ธิบูลย์ IP : 172.20.19.225
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:35:49

อาจารย์ประจำกลุ่มให้ความรู้และแนะนำให้ใช้ความรู้ความสารมารถให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
คำตอบ: จากคุณ ส.อ.บัณฑิต กฤตรนต์รัศมี IP : 172.20.19.248
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:36:04

ประทับใจ อ.วิรัช ตอนมาสัมมาผู้นำเมือปี41 ดีใจมากได้เรียนคอมกับท่านตอนอบรมเข้มปี47
คำตอบ: จากคุณ นางสาวกมลชนก ทุมวงษ์ IP : 172.20.19.11
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:36:55

อาจารย์วิรัชพูดมันส์มากๆ หล่ออีกต่างหาก
คำตอบ: จากคุณ ฐิติรัตน์ ปลาทองรุ่งเรือง IP : 172.20.19.12
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:37:39

ได้ร้จักคอมมากขึ้นค่ะ
คำตอบ: จากคุณ พิสมัย เทพเสน IP : 172.20.19.9
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:37:41

ได้รับความรู้ด้านอินเตอร์เนตจากอาจารย์วิรัช วิรัชนิภาวรรณ นะคะ
คำตอบ: จากคุณ สมศรี สุวรรณจิตร IP : 172.20.19.188
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:37:43

อ.วิรัช หล่อ เท่ห์ เฮ และเพี้ยน
คำตอบ: จากคุณ นศ. IP : 172.20.19.106
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:37:49

ขอให้อาจารย์วิรัช อยู่คู่กับชาว มสธ. ตลอดไป
คำตอบ: จากคุณ รังสิมา วิจิตรเศรษฐกุล IP : 172.20.19.248
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:38:00

ขอแอบวิจารณ์ อาจารย์วิรัช เท่ห์มากค่ะ ถ้าหนูมาลงปริญญาโทคงผ่านตลอดนะคะ
คำตอบ: จากคุณ ธราทิพย์ ศรีเรือง IP : 172.20.19.148
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:38:09

อ.วิรัชสอนได้ตื่นเต้นตลอดเวลาไม่เหมือนใครมีอะไรแปลกมาก แบบที่ไม่ธรรมดา จากกลุ่ม 7 รำไพ พัลวัน
คำตอบ: จากคุณ รำไพ พัลวัน IP : 172.20.19.123
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:38:24

อ.วิรัชน่ารักมากค่ะ หนูก็เชียร์ทักษิณ
 
คำตอบ: จากคุณ วรภา พันธุมะพานิช IP : 172.20.19.100
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:38:40

อาจารย์วิรัชตรงไปตรงมาดีคะ อบรมสนุกดีคะ ใจดีคะ ดีทุกอย่างเลยคะ
คำตอบ: จากคุณ สุชาดา เอกพัฒนวงศ์ IP : 172.20.19.212
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:38:50

อบรมครั้งนี้ได้รับความรุ้เยอะมากมาย
คำตอบ: จากคุณ สิริวิมล พรมพาดี IP : 172.20.19.128
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:39:00

ขอบคุณ อ.วิรัช มากนะค่ะที่ให้ความรู้ ได้หลายเรื่องมากเลย
คำตอบ: จากคุณ ปัฐตยา เสนคุ้ม IP : 172.20.19.6
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:39:15

อ.ไฮเทคมาก ชอบครับ
คำตอบ: จากคุณ ระพิน พุทธแก้ว IP : 172.20.19.212
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:39:31

ได้รับแนวคิดที่จะเรียนต่อ ป.โท จากอาจารย์วิรัช วิรัชนิภาวรรณ คะ
คำตอบ: จากคุณ พัดชา เตยพิมาย IP : 172.20.19.188
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:40:05

อาจารย์วิรัชสอนได้เร้าใจดีมากกกก
คำตอบ: จากคุณ ประจวบ อักษรนำ IP : 172.20.19.123
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:40:46

รัก มสธ มากๆ
คำตอบ: จากคุณ นายชัยวัฒน์ ธนวัตธีรไนย IP : 172.20.19.5
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:41:08

คิดว่าคุ้มค่า
คำตอบ: จากคุณ ชรินทร์ IP : 172.20.19.211
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:41:30

สนุกเเถมได้ความรู้ด้วย
คำตอบ: จากคุณ ชัยภิภพ กลางประพันธ์ IP : 172.20.19.222
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:41:34

อ.วิรัชช่วยดันส่งทุกคนที่มาอบรมเข้มวันนี้ให้จบภายในปี 47 นี้นะค่ะ
คำตอบ: จากคุณ กนกภรณ์ ใหม่น้อย IP : 172.20.19.11
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:41:47

อยากเรียน ป.โท นะคะ อาจารย์วิรัชขอบคุณมากสำหรับแนวคิดที่ให้คะ
คำตอบ: จากคุณ สมศรี สุวรรณจิตร IP : 172.20.19.188
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:42:28

อาจารย์ วิรัช หล่อ สูง ขาว ตี๋ หมวย เซ็กส์ คนไม่ธรรมดา เป็นอะไรกับไชยยาครับ
คำตอบ: จากคุณ ปลาทู IP : 172.20.19.225
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10:48:58

สอนดีมาก
คำตอบ: จากคุณ จิราวุธ จิตใจฉ่ำ IP : 172.20.19.211
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 11:51:47

อาจารย์สอนได้ดีมาก นักเรียนเข้าใจดี ขอบคุณค่ะ
คำตอบ: จากคุณ จุฑามาศ บุญวาส IP : 172.20.19.3
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 11:52:48

อาจารย์สุดยอด
คำตอบ: จากคุณ บุณเลิศ คงช่วย IP : 172.20.19.129
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 11:54:28

อาจารย์สอนดีมากครับ (อ.วิรัช) ผมจะสมัครเรียโทต่อด้วยครับ
คำตอบ: จากคุณ เอกพงษ์ ศรีแพงมล IP : 172.20.19.100
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 11:54:42

จากคณะวิทยาการจัดการ วิชาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์สอนดี แนะนำความรู้มากมาย
คำตอบ: จากคุณ จีรภา พูนนอก IP : 172.20.19.248
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 11:54:45

สอนได้จ๊าบมาก
คำตอบ: จากคุณ สมัย สีหะวงษ์ IP : 172.20.19.248
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 11:55:48

อาจารย์สอนได้ดีมาก นักเรียนเข้าใจดี ขอบคุณครับ
คำตอบ: จากคุณ รอ.เชิดชัย อุทัยสาร์ ร.น. IP : 172.20.19.3
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 11:55:55

ประทับใจมาก
คำตอบ: จากคุณ เข็มทอง สุมาลี IP : 172.20.19.11
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 11:56:29

ภูมิใจมากที่ได้เป็นนักศึกษา มสธ.
คำตอบ: จากคุณ ไพบูลย์ แพงแก้ว IP : 172.20.19.211
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 11:56:39

อาจารย์สอนได้ดีมาก นักเรียนเข้าใจดี ขอบคุณค่ะ
คำตอบ: จากคุณ จันทร์จิรา ศิริเขตต์ IP : 172.20.19.3
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 11:58:12

สอนได้มันมาก
คำตอบ: จากคุณ ระพี ศิวะศิลป์ประศาสน์ IP : 172.20.19.248
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 11:58:27

ประทับอาจารย์ผู้สอนมาก ๆ
คำตอบ: จากคุณ จิตวิไล สุขสว่าง IP : 172.20.19.211
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 11:58:29

อาจารย์สอนดีมากค่ะ
คำตอบ: จากคุณ นางสาวเกศสุดา เข็มเพชร IP : 172.20.19.12
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 11:58:59

การสอนของอาจารย์ยอดเยี่ยมมากค่ะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ: จากคุณ พิกุล อติวรรณาพัฒน์ IP : 172.20.19.128
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 11:59:36

อาจารย์สอนได้ดีมาก นักเรียนเข้าใจดี ขอบคุณค่ะ
คำตอบ: จากคุณ จันทร์จิรา ศิริเขตต์ IP : 172.20.19.3
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 11:59:39

อ.วิรัช สอนดีมากค่ะ
คำตอบ: จากคุณ ทิพวัลย์ สิทธิโชค IP : 172.20.19.100
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 11:59:47

สอนดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ (อาจารย์วิรัช)
คำตอบ: จากคุณ พงษ์ศิลป์ แก้วแสน IP : 172.20.19.188
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 12:00:15

เรียนกับอ.วิรัช สนุกดีอยากเรียนด้วยอีก
คำตอบ: จากคุณ ปาจรีย์ ศรีโพธิ์ช้าง รปศ.47 IP : 172.20.19.114
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 12:00:42

สอนอย่างไรนักศึกษาถึงรู้เรื่อง
คำตอบ: จากคุณ สำเริง ศรีพลอย IP : 172.20.19.248
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 12:00:46

อาจารย์สอนดีมากค่ะ
คำตอบ: จากคุณ นางสาวเกศสุดา เข็มเพชร IP : 172.20.19.12
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 12:01:04

perfect
คำตอบ: จากคุณ นายฐานิศวร์ จันทร์พวง IP : 172.20.19.106
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 12:01:19

สอนได้เยี่ยมมาก
คำตอบ: จากคุณ จันทร์ฉาย ทองนิ่ม IP : 172.20.19.248
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 12:02:56

อาจารย์สอนและให้ความรู้ดีมากค่ะ
คำตอบ: จากคุณ ภัทราภรณ์ เขี้ยวงา IP : 172.20.19.211
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 12:03:31

อาจารย์สอนดีมากค่ะ
คำตอบ: จากคุณ นางสาวอัจฉรา จารุการ IP : 172.20.19.12
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 12:03:44

อ.สอนดีมาก
คำตอบ: จากคุณ ประยูร ไกรษี IP : 172.20.19.6
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 12:03:45

อาจารย์สอนดีมาก
คำตอบ: จากคุณ นายธนิตสรณ์ ตันมีสุข IP : 172.20.19.12
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 12:04:12

อ.วิรัช จะเรียนปริญาโทต่อค่ะ
คำตอบ: จากคุณ อุไรวรรณ ปักธงไชย IP : 172.20.19.100
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 12:04:16

อาจารย์สอนดีมาก
คำตอบ: จากคุณ นายสมาน ศรีอุทา IP : 172.20.19.12
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 12:04:25

สอนดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ (อาจารย์วิรัช)
คำตอบ: จากคุณ สายันท์ ประกอบผล IP : 172.20.19.188
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 12:04:30

อาจารย์สอนได้ดีมาก นักเรียนเข้าใจดี ขอบคุณค่ะ
คำตอบ: จากคุณ เอื้อมพร มะเดื่อชุมพร IP : 172.20.19.3
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 12:04:34

อาจารย์น่ารักที่สุด
คำตอบ: จากคุณ ทับทิม ศิริใย IP : 172.20.19.248
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 12:04:49

ชอบอาจารย์มากค่ะ
คำตอบ: จากคุณ สุพัตรา คงกลิ่น IP : 172.20.19.211
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 12:05:34

ผมใช้ INTERNET เป็นแล้วครับ ขอบคุณครับ
คำตอบ: จากคุณ วิชัย อินทโน IP : 172.20.19.188
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 13:01:24

วันนี้ที่รอคอย มาถึงแล้ว ดีใจมากเลย
คำตอบ: จากคุณ สุนิสา แสนท้าว IP : 172.20.19.248
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 13:02:21