เรื่อง : ความเห็นเกี่ยวกับการเรียนคอมพิวเตอร์ในการอบรมเข้มฯ 
         (วันที่ 23-27 ตุลาคม 2547)

 

ขอให้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการอบรมคอมฯ ของสาขาวิชา รปศ. วันที่ 23 -27 ตุลาคม
สอบถามเรื่อง: จากคุณ นักศึกษาอบรมเข้ม 23-27 ตุลาคม 2547 IP : 172.20.19.3
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 เวลา 10:59:14


สนุกดีคะ แต่เวลาน้อยไปหน่อย
คำตอบ: จากคุณ จุฑาทิพย์ อาจกล้า IP : 172.20.19.224
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 เวลา 11:01:23

ได้ร้เรื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้น ขอบพระคุณคะ
คำตอบ: จากคุณ ดรุณี นกหนู IP : 172.20.19.9
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 เวลา 11:03:58

สนุก และได้ความรู้ดีค่ะ
คำตอบ: จากคุณ อุษา พรมพวง IP : 172.20.19.5
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 เวลา 11:04:28

สนุกดี ได้ความรู้เพิ่มขึ้น อาจารย์คุยสนุกมาก
คำตอบ: จากคุณ วัชราภรณ์ มูลตา IP : 172.20.19.188
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 เวลา 11:04:38

ก็ดีค่ะ สุดๆ เลยค่ะ
คำตอบ: จากคุณ ประกาย แอบเพชร IP : 172.20.19.123
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 เวลา 11:04:41

เรียนคอมพิวเตอร์กับอาจารย์วิรัชสนุกดี
คำตอบ: จากคุณ พัชนี จอมใจหาญ IP : 172.20.19.11
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 เวลา 11:05:47

สนุกมาก...ค่ะ
คำตอบ: จากคุณ นงคราญ จันทร์แก้ว IP : 172.20.19.103
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 เวลา 11:05:50

สนุกและได้ความรู้
คำตอบ: จากคุณ ลัดดาวัลย์ ผ่องใส IP : 172.20.19.8
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 เวลา 11:05:52

อาจารย์เก่งมากเลยค่ะ แต่เสียดายเวลาน้อยจังเลย ประทับใจมาก
คำตอบ: จากคุณ นางประนอม บุตรวัง IP : 172.20.19.224
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 เวลา 11:06:02

ประทับใจอาจารย์ประจำกลุ่มมากๆ คะ
คำตอบ: จากคุณ ลำดวน สุริยะวงค์ IP : 172.20.19.148
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 เวลา 11:06:08

ประทับใจสุด ๆ ขอขอบคุณความรู้ที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดให้พวกเรา
คำตอบ: จากคุณ อรวรรณ์ เมฆขยาย IP : 172.20.19.100
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 เวลา 11:06:31

ดีใจมากที่ได้รับการอบรมในครั้งนี้ และหวังว่าคงจะมีครั้งต่อไป
คำตอบ: จากคุณ ศิดิก สือนิ IP : 172.20.19.109
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 เวลา 11:06:33

ชอบมากค่ะ ให้ความรู้ดีมาก ถ้าไม่ได้อบรมคงไม่รู้วิธีการเล่นอินเตอร์เน็ต
คำตอบ: จากคุณ นางจันทร์เพ็ญ ศรีบุญเรือง IP : 172.20.19.114
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 เวลา 11:06:37

วันนี้ได้มา มสธ. เป็นวันแรก ดีที่ได้มามหาวิทยาลัย
คำตอบ: จากคุณ อัจฉรา ชาแสน IP : 172.20.19.8
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 เวลา 11:06:47

ชอบอาจารย์ วิรัชจังเลย
คำตอบ: จากคุณ .นายระคร พ่อศรีชา IP : 172.20.19.224
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 เวลา 11:07:14

ดีใจได้รู้จัก www.wiruch.com
คำตอบ: จากคุณ นิลวรรณ รสหวาน IP : 172.20.19.103
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 เวลา 11:07:28

ทำให้มีความรู้ความเข้าใจในการที่จะนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยขน์สูงสุดต่อชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ
คำตอบ: จากคุณ สุนันทา ปิ่นแก้ว IP : 172.20.19.105
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 เวลา 11:07:38

ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้น
คำตอบ: จากคุณ อภิชัย สว่างแวว IP : 172.20.19.5
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 เวลา 11:07:40

สุดยอดของความเป็นอาจารย์
คำตอบ: จากคุณ พิพัฒน์ โชตินอก IP : 172.20.19.12
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 เวลา 11:08:01

มีเวลาในการอบรมน้อยจังเลยค่ะ อยากให้มีการขยายการอบรมกว่านี้หน่อย
คำตอบ: จากคุณ น.ส. อุรารักษ์ ไชยเลิศ IP : 172.20.19.205
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 เวลา 11:08:02

ยาก แต่ก็สนุก ได้รู้จักเพื่อนๆหลายคน
คำตอบ: จากคุณ สุทิษา โกมุทีวงษ์ IP : 172.20.19.228
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 เวลา 11:08:30

เข้ารับการอบรมประสบการณ์วิชาชีพที่จัมโบเทล ได้รู้จัก มสธ., รู้จักเพื่อนๆ เพิ่มขึ้นมากมาย มีการตั้งชื่อรุ่นว่า รัฐกิจสัมพันธ์วันปิยะ' 47 ประทับใจค่ะ
คำตอบ: จากคุณ สุดา ดวงพระทัย IP : 172.20.19.212
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 เวลา 11:08:42

ได้รับความรู้ และมีความรู้สึกว่าคอมพิวเตอร์ไม่ยากเลยที่เราจะเรียนรู้
คำตอบ: จากคุณ สมคิด อัปมะโน IP : 172.20.19.9
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 เวลา 11:08:47

อบรมสนุกมาก ทำให้ได้เพื่อนใหม่ และได้ความรู้เพิ่มเติม อาจารย์เริดมากเก่งอยู่คนเดียว
คำตอบ: จากคุณ นางสาวรุ่งอรุณ พลพิทักษ์ IP : 172.20.19.114
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 เวลา 11:09:52

เกิดมาเพิ่งเคยพบเคยเห็น ซู้ด....ยอด..ด..ด
คำตอบ: จากคุณ ชูชาติ ศิริวินันท์ IP : 172.20.19.109
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 เวลา 11:11:01

ผมรู้สึกประทับใจแนวการสอนการถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์มาก
คำตอบ: จากคุณ ฉลอง คงแก้ว IP : 172.20.19.148
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 เวลา 11:11:03

โชคดีที่ได้มาอบรม
คำตอบ: จากคุณ สำราญ นิยมยาตรา IP : 172.20.19.228
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 เวลา 11:11:08

ได้ความรู้เกี่ยวกับคอมฯมากขึ้นค่ะ
คำตอบ: จากคุณ วรรณวัย แก่นพันธ์ IP : 172.20.19.243
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 เวลา 11:11:42

อาจารย์สอนดีแต่เวลาน้อยมากค่ะ
คำตอบ: จากคุณ ประเทือง ผาสุขเจริญ IP : 172.20.19.243
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 เวลา 11:12:04

ดีใจ ที่ได้เรียนคอมฯ กับ อ.วิรัช
คำตอบ: จากคุณ นางสาวพัชนี จอมใจหาญ IP : 172.20.19.12
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 เวลา 11:12:18

ผมดีใจที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะจดจำสิ่งดี ๆ ที่อาจารย์ได้สั่งสอนไว้ครับ  เยี่ยมมากครับอาจารย์!!
คำตอบ: จากคุณ ธรรมรัตน์ สังข์ศรีอินทร์ IP : 172.20.19.109
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 เวลา 11:12:30

ขอบคุณอาจารย์มากคะที่ให้ความรู้และประสบการณ์
คำตอบ: จากคุณ จุฑารัตน์ วิทยบูรณ์ IP : 172.20.19.100
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 เวลา 11:12:33

สนุกดีจริง ๆ
คำตอบ: จากคุณ ปิยนันท์ โปร่งสันเทียะ IP : 172.20.19.225
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 เวลา 11:12:44

อาจารย์สอนดีแต่เวลาน้อยมากค่ะ
คำตอบ: จากคุณ ประเทือง ผาสุขเจริญ IP : 172.20.19.243
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 เวลา 11:12:45

สนุกและได้ความรู้ดีค่ะ
คำตอบ: จากคุณ วรรณวัย แก่นพันธ์ IP : 172.20.19.243
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 เวลา 11:13:27

ดิฉันรู้สึกประทับใจ อาจารย์มากค่ะ
คำตอบ: จากคุณ ปาหนัน มีบ IP : 172.20.19.102
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 เวลา 11:13:32

ได้ประสบการณ์ที่ดีมาก
คำตอบ: จากคุณ เฉลิมศักดิ์ นนทะ IP : 172.20.19.230
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 เวลา 11:13:35

อบรมครั้งนี้ได้ Web "wiruch.com" กลับด้วย
คำตอบ: จากคุณ สุทิษา โกมุทีวงษ์ IP : 172.20.19.228
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 เวลา 11:15:46

ดิฉันชอบสไตล์การสอนของอาจารย์ วิรัช เป็นอย่างมาก
คำตอบ: จากคุณ นางสาวเรณู วัฒนะวิทย์ IP : 172.20.19.148
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 เวลา 11:15:46

ผมชอบเรียนกับอาจารย์มากครับ
คำตอบ: จากคุณ วุฒิวัย ถาวรวิริยะนันท์ IP : 172.20.19.102
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 เวลา 11:15:50

ชื่นชมผลงานของอาจารย์มาก อยากติดตามหาหนังสือมาอ่านทุกเล่ม หวังว่าอาจารย์คงทำหนังสือออกมาอีก
คำตอบ: จากคุณ ณรงค์ พลเสน IP : 172.20.19.124
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 เวลา 11:15:56

สนุกดีค่ะ
คำตอบ: จากคุณ วรรณนภา วิจิตรสมบัติ IP : 172.20.19.224
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 เวลา 11:16:07

วันนี้เรียนคอมได้ความรู้เยอะเหมือนกัน แถมมีผู้ช่วยครูน่ารักด้วยครับ
คำตอบ: จากคุณ วัชรินทร์ เทียมวัง IP : 172.20.19.126
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 เวลา 11:16:11

อยากอบรมอีกค่ะ เสียดายเวลาน้อยจังเลย
คำตอบ: จากคุณ นางสาวพนมพิมล อุทธา IP : 172.20.19.114
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 เวลา 11:16:15

เข้ารับการอบรมประสบการณ์วิชาชีพที่จัมโบเทล ได้รู้จัก มสธ., รู้จักเพื่อนๆ เพิ่มขึ้นมากมาย มีการตั้งชื่อรุ่นว่า รัฐกิจสัมพันธ์วันปิยะ' 47 ประทับใจค่ะ
คำตอบ: จากคุณ สุดา ดวงพระทัย,กิ่งแก้ว IP : 172.20.19.212
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 เวลา 11:16:16

ดีใจได้เรียน มสธ.
คำตอบ: จากคุณ ก้าน พิมพ์แมน IP : 172.20.19.230
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 เวลา 11:18:08