เรื่อง
: ความเห็นเกี่วกับการอบรมคอมพิวเตอร์ ในการอบรมเข้มฯ วันที่ 8-12 พ.ย. 2547
 
ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็น
จากคุณ อุทิศ เมื่อวันที่ 10/11/2547 10:45:52 IP Address :172.20.19.109

 

จุดประกาย ทำให้รักและอยากจะศึกษาคอมพิวเตอร์ และอยากจะมีคอมพิวเตอร์เป็นของตนเอง
จาก ขนิษฐา พินิจกุล เมื่อวันที่ :10/11/2547 10:48:15 IP Address :172.20.19.116

 

การอบรมคอมพิวเตอร์ในครั้งนี้ได้ความรู้ดี  แต่เวลาน้อยไปหน่อย
จาก นายแสวง  อึ่งปา เมื่อวันที่ :10/11/2547 10:49:01 IP Address :172.20.19.124

 

อาจารย์สอนเร็วไปหน่อย แต่ก็ท้าทาย จุดประกายความสามารถ
จาก ขนิษฐา พินิจกุล เมื่อวันที่ :10/11/2547 10:49:06 IP Address :172.20.19.116

 

ได้รับความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม
จาก นางสาวข่ายคำ  อินนั่งแท่น เมื่อวันที่ :10/11/2547 10:49:22 IP Address :172.20.19.8

 

ทำให้ได้รับความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น  รู้จักการใช้อินเตอร์เน็ด
จาก พนิดา สาและ เมื่อวันที่ :10/11/2547 10:50:06 IP Address :172.20.19.128

 

รู้จักแนวทางการค้นหาข้อมูลเพิ่มขึ้น
จาก ยุทธนา  ซาบำเหน็จ เมื่อวันที่ :10/11/2547 10:50:11 IP Address :172.20.19.211

 

คิดว่าอาจารย์วิรัชสุดยอดมนุษย์เลยครับ
จาก วิระ  สุขช่วย เมื่อวันที่ :10/11/2547 10:50:18 IP Address :172.20.19.5

 

คิดว่าเป็นเรื่องที่ยาก  พอได้มาฟังอาจารย์สอน  รู้สึกเป็เรื่องที่สนุกสนานมาก
จาก ศุภยา  ตันหนึ่ง เมื่อวันที่ :10/11/2547 10:50:35 IP Address :172.20.19.212

 

ได้รู้อะไรมากขึ้นอีกเยอะเลยนะ
จาก วราภรณ์  เทือกทิพย์ เมื่อวันที่ :10/11/2547 10:50:49 IP Address :172.20.19.211

 

การเข้าอบรมครั้งนี้ ทำให้ได้ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม
จาก จิระพันธ์ โชติกวณิชย์ เมื่อวันที่ :10/11/2547 10:50:58 IP Address :172.20.19.116

 

ได้ความรู้ในการเข้าอินเทอร์เน็ต แต่อาจารย์ค้อนข้างสอนเร็ว
จาก นางสาวมาลี  สร้อยแท้ เมื่อวันที่ :10/11/2547 10:51:05 IP Address :172.20.19.124

 

ได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการอบรมเข้ม  เกิดประโยชน์อย่างมาก
จาก สามเณรนิรุต ใจบุญ เมื่อวันที่ :10/11/2547 10:51:07 IP Address :172.20.19.105

 

มาอบรมครั้งนี้ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมากเลยค่ะ
จาก นางสาวยุพา  ชุมภูวรณ์ เมื่อวันที่ :10/11/2547 10:51:10 IP Address :172.20.19.244

 

ดีใจที่ได้เข้าอบรมครั้งนี้มาก
จาก ดลฤดี พัฒนา เมื่อวันที่ :10/11/2547 10:51:11 IP Address :172.20.19.228

 

ดีครับ  ได้เปิดโลกทัศน์ที่หลากหลาย
จาก สุเชาวน์  มีหนองหว้า เมื่อวันที่ :10/11/2547 10:51:13 IP Address :172.20.19.188

 

ได้รับความรู้ทางด้านอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติมมากขึ้น
จาก ธนบัตร บุตรเวียงพันธ์ เมื่อวันที่ :10/11/2547 10:51:20 IP Address :172.20.19.106

 

ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้การเข้าดูเรื่องราวต่าง ๆ ที่เราต้องการจะศึกษาหาความรู้ได้อย่างรวดเร็ว
จาก ภัสราภรณ์  ใบพลูทอง เมื่อวันที่ :10/11/2547 10:51:42 IP Address :172.20.19.126

 

ข้อดี ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการส่งอินเตอร์เน็ต  ข้อเสีย เครื่องแฮ้งบ่อย
จาก สุนีย์  ศิริมาก เมื่อวันที่ :10/11/2547 10:51:47 IP Address :172.20.19.205

 

ได้ความรู้ทางด้านอินเตอร์เน็ต ทำให้ได้ความรู้เพิ่มขึ้น
จาก สุวรรณีย์ อินทรีย์ เมื่อวันที่ :10/11/2547 10:52:07 IP Address :172.20.19.116

 

ทำให้อยากเรียนต่อปริญญาโททันที
จาก สุภา  เขตนิมิตร เมื่อวันที่ :10/11/2547 10:52:45 IP Address :172.20.19.244

 

อาจารย์เป็นคนเก่งมากน่ายกย่อง  ขออวยพรให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรง ทำประโยชน์ให้สังคมต่อไปอีกนาน ๆ 
จาก สามเณรนิรุต  ใจบุญ เมื่อวันที่ :10/11/2547 10:52:54 IP Address :172.20.19.105

 

น่าเสียดายที่เรามีเวลาเรียนคอมพิวเตอร์น้อยเกินไปเพราะการเรียนในวันนี้ได้ความรู้ใหม่ ๆ เยอะมาก ทำให้เราท่องเที่ยวไปได้ทั่วโลก หลักสูตรรุ่นต่อไปอยากจะให้มีเวลามากกว่านี้ ขอบคุณค่ะ
จาก ศรีสุข เมื่อวันที่ :10/11/2547 10:52:58 IP Address :172.20.19.225

 

ได้เปิดโลกทัศน์ที่หลากหลาย
จาก ดลฤดี พัฒนา เมื่อวันที่ :10/11/2547 10:53:25 IP Address :172.20.19.228

 

น่าสนใจ
จาก จรัญ ปานเนียม เมื่อวันที่ :10/11/2547 10:53:29 IP Address :172.20.19.5

 

จากคนไม่เป็นคอมพิวเตอร์ ก็พอเข้าใจ
จาก สมพร คำพร เมื่อวันที่ :10/11/2547 10:53:34 IP Address :172.20.19.243

 

เรียนคอมฯ สนุกมากเลยค่ะ
จาก นางสาวยุพา  ชุมภูวรณ์ เมื่อวันที่ :10/11/2547 10:53:36 IP Address :172.20.19.244

 

ได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีกตั้งเยอะ ภูมิใจตัวเองเหลือเกิน
จาก ผ่องนภา ยุคุณธร เมื่อวันที่ :10/11/2547 10:53:46 IP Address :172.20.19.11

 

อาจารย์สอนสนุกดีนะ  ไม่เครียดเท่าไหร่ แต่หน้าตาเขาออกจะเครียดนะ สอนเร็ว แต่ก็ยังพอตามทัน
จาก วราภรณ์  เทือกทิพย์ เมื่อวันที่ :10/11/2547 10:53:53 IP Address :172.20.19.211

 

อาจารย์ทำไมหล่อจัง
จาก นายวีรัช ศรีเพ็ง เมื่อวันที่ :10/11/2547 10:53:59 IP Address :172.20.19.114

 

การอบรมสิ้นสุดลง  พวกเราคงคิดถึงกันมากนะ
จาก อรุณณี   แซ่เจี่ย เมื่อวันที่ :10/11/2547 10:54:21 IP Address :172.20.19.12

 

อยากเรียนต่อปริญญาโท
จาก วิระ  สุขช่วย เมื่อวันที่ :10/11/2547 10:54:28 IP Address :172.20.19.105

 

เรียนปริญญาโท แน่นอน
จาก สมพร  คำพร เมื่อวันที่ :10/11/2547 10:54:29 IP Address :172.20.19.243

 

ได้ความรู้ด้านคอมพ์มาก จากที่ไม่ค่อยเป็นเลย
จาก นายสุวิทย์  วิรัตนพันธ์ เมื่อวันที่ :10/11/2547 10:54:29 IP Address :172.20.19.123

 

รู้เรื่องเกี่ยวกับอินเตอร์เนตเพิ่มขึ้น
จาก นายปิยพันธุ์ เชื้อชายพล เมื่อวันที่ :10/11/2547 10:54:31 IP Address :172.20.19.224

 

ได้รับความรู้ทางด้านอินเตอร์เน็ตมาก  สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
จาก นพรัตน์  แจ่มฟ้า เมื่อวันที่ :10/11/2547 10:54:37 IP Address :172.20.19.188

 

ได้รู้วิธีการในการค้นหาเว็บไซด์
จาก พนิดา สาและ เมื่อวันที่ :10/11/2547 10:54:41 IP Address :172.20.19.128

 

รู้สึกดีมาก ๆ ที่ได้รับความรู้เรื่องคอมฯเพิ่มเติม  รู้จักเวบไซด์ใหม่ๆ ที่ทำให้อยากเรียนโทเพิ่มขึ้นมากเลยค่ะ
จาก สุมาลี ขำขาว เมื่อวันที่ :10/11/2547 10:54:45 IP Address :172.20.19.199

 

ได้รับความรู้และประสบการณ์มาก
จาก สุดใจ  แก้วแวว เมื่อวันที่ :10/11/2547 10:54:46 IP Address :172.20.19.228

 

ขอบคุณอาจารย์วิรัชและอาจารย์จีระค่ะที่ให้ความรุ้เพิ่มเติม
จาก ผ่องนภา  ยุคุณธร เมื่อวันที่ :10/11/2547 10:55:02 IP Address :172.20.19.11

 

พึ่งทราบว่าอาจารย์มีผลงานทางวิชาการมากมายขนาดนี้
จาก สุเชาวน์  มีหนองหว้า เมื่อวันที่ :10/11/2547 10:55:28 IP Address :172.20.19.188

 

อบรมเข้มสนุกมากเลยค่ะ ภูมิใจมากที่ได้เรียน มสธ. ใกล้จบแล้วมีกำลังใจขึ้นมาก
จาก ผ่องศรี คันธเนตร เมื่อวันที่ :10/11/2547 10:55:58 IP Address :172.20.19.100

 

การอบรมเข้มสิ้นสุดลงพวกเราคงคิดถึงอาจารย์วิรัชมาก
จาก อรุณณี   แซ่เจี่ย เมื่อวันที่ :10/11/2547 10:56:14 IP Address :172.20.19.12

 

แล้วจะสมัครเรียนโท
จาก สุดใจ  แก้วแวว เมื่อวันที่ :10/11/2547 10:56:25 IP Address :172.20.19.228

 

ขอบคุณอาจารย์วิรัช  มากๆๆๆ เลยค่ะ ที่แนะนำโอกาสทางการเรียนต่อ  ปริญญาโท  ขอบคุณหลาย ๆ เด้อ
จาก สุภา  เขตนิมิตร เมื่อวันที่ :10/11/2547 10:56:32 IP Address :172.20.19.244

 

อาจารย์สอนแบบถึงตัวอย่างนี้ละมันดี สุดยอด
จาก นายปิยพันธุ์ เชื้อชาญพล เมื่อวันที่ :10/11/2547 10:56:35 IP Address :172.20.19.224

 

สามารถส่ง อีเมลล์ ไปถึงเพื่อนได้โดยไม่ต้องส่งจดหมายเหมือนแต่ก่อน 
จาก ภัสราภรณ์  ใบพลูทอง เมื่อวันที่ :10/11/2547 10:56:44 IP Address :172.20.19.126

 

ได้เพิ่มเติมความรู้ที่มีอยู่แล้ว ทำให้เราสามารถใช้ประโยชน์ในคอมพิวเตอร์มากขึ้น
จาก สัมพันธ์ คงแก้ว เมื่อวันที่ :10/11/2547 10:56:44 IP Address :172.20.19.199

 

สนุกและประทับใจอาจารย์และเพื่อนๆมากๆขอบอก
จาก นายสุวิทย์  วิรัตกพันธ์ เมื่อวันที่ :10/11/2547 10:57:02 IP Address :172.20.19.123

 

ขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรง
จาก วิระ  สุขช่วย เมื่อวันที่ :10/11/2547 10:57:18 IP Address :172.20.19.105

 

ได้รับความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้น
จาก ดุษฎี อาขารักษ์ เมื่อวันที่ :10/11/2547 10:57:32 IP Address :172.20.19.128

 

อาจารย์วิรัช วิรัชนิภาวรรณ  เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษาคงจะไม่มีใครเหมือนแล้ว
จาก วิรัช ยีขาม เมื่อวันที่ :10/11/2547 10:57:44 IP Address :172.20.19.106

 

ได้รู้เว็บไซด์   wiruch.com เพิ่มอีกหนึ่งในวันนี้ ให้ความรู้และเป็นบริการแหล่งข้อมูลทางวิชาการแก่สาธารณชนที่ดี ว่างๆ จะกลับไปอ่านค่ะ (หัวข้อที่สนใจค่ะ)
จาก เปรมทิพย์ อิ่มเอิบปฐม เมื่อวันที่ :10/11/2547 10:58:07 IP Address :172.20.19.222

 

เอาเป็นว่าเรียนคอมกันอีกสัก 3 ชั่วโมงคงยิ่งดีขึ้นกว่านี้นะจ๊ะ
จาก สุมาลี ขำขาว เมื่อวันที่ :10/11/2547 10:58:10 IP Address :172.20.19.199

 

อาจารย์สอนสนุกมาก โดยเฉพาะการโชว์เวปไซด์ของตัวเอง (www.wiruch.com) มีอะไร ๆ ๆ ที่ทุกคนอยากจะเข้าไปชม เพราะจะได้รับสิ่งที่ไม่คิดว่าจะได้
จาก ศรีสุข เศียรอุ่น เมื่อวันที่ :10/11/2547 10:58:12 IP Address :172.20.19.225

 

ได้ความรู้ดีค่ะ น่าจะมีคอมฯ ให้ใช้ทุกคนค่ะ
จาก อรวรรณ โอษฐิเวช เมื่อวันที่ :10/11/2547 10:58:16 IP Address :172.20.19.205

 

สุดยอดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
จาก สัมพันธ์ คงแก้ว เมื่อวันที่ :10/11/2547 10:58:47 IP Address :172.20.19.199

 

อาจารย์กินอะไรทำไมเก่งจัง
จาก วิระ  สุขช่วย เมื่อวันที่ :10/11/2547 10:58:52 IP Address :172.20.19.105

 

ตื่นเต้นเหมือนอยุ่บนหอคอยเลยค่ะก
จาก ผ่องนภา ยุคุณธร เมื่อวันที่ :10/11/2547 10:58:55 IP Address :172.20.19.11

 

สนุกมากเลยที่ได้เรียนคอมฯ  อาจารย์น่ารักมาก...
จาก ผ่องศรี คันธเนตร เมื่อวันที่ :10/11/2547 10:59:13 IP Address :172.20.19.100

 

รวดเร็ว ปรู๊ดปร๊าด ต้องเขาคนนี้ "วิรัช" ใช่เลย 
จาก บุญธิดา ณ นคร เมื่อวันที่ :10/11/2547 10:59:30 IP Address :172.20.19.116

 

อาจารย์ทำให้ค้นพบแหล่งแห่งกำลังใจ ให้กับตัวเองซึ่งไม่เคยมีใครทำได้มาก่อน
จาก ขนิษฐา พินิจกุล เมื่อวันที่ :10/11/2547 10:59:38 IP Address :172.20.19.224

 

มีบุญน่ะเนี่ย ได้มาเป็นลูกศิษย์อาจารย์ ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ
จาก สมพร  คำพร เมื่อวันที่ :10/11/2547 11:00:39 IP Address :172.20.19.244

 

คนอย่างอาจารย์หายาก ไม่ใช่ประหลาด แต่ไม่มีใครเหมือน
จาก นายปิยพันธุ์ เชื้อชายพล เมื่อวันที่ :10/11/2547 11:02:07 IP Address :172.20.19.224