ความเห็นเกี่วกับการอบรมคอมพิวเตอร์ ในการอบรมเข้มฯ  
  (วันที่ 14-18 เม.ย. 2548)
 
 
ขอให้ท่านแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเรียนคอมฯ ในการอบรมเข้มและความรู้สึกในการมาอบรมเข้ม และการเรียนปริญญาโท
สอบถามเรื่อง: จากคุณ วิภา IP : 172.20.19.131
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:39:54

ดิฉัน รู้สึกดีใจที่ได้มาเรียนคอมพิวเตอร์
คำตอบ: จากคุณ กาญจนา ทรัพย์ประไพ IP : 172.20.19.103
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:42:13

ให้นักศึกษาได้เรียนรู้เวปไซค์ที่มีประโยชน์ในการศึกษาเช่นเวปของ www.wiruch.com
คำตอบ: จากคุณ ชุลีพร เทพสุวรรณกุล IP : 172.20.19.125
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:42:21

การได้มาอบรมเข้มในครั้งนี้ดีมาก
คำตอบ: จากคุณ ประภาส เนาวรัตน์ IP : 172.20.19.130
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:42:36

ได้สอนและแนะนำเพื่อนร่วมงานเรียนคอมพิวเตอร์
คำตอบ: จากคุณ ชุลีพร เทพสุวรรณกุล IP : 172.20.19.125
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:42:47

สนุกดี
คำตอบ: จากคุณ นิภาวรรณ นนท์ฤชัย IP : 172.20.19.131
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:43:03

การเรียนคอมฯมีความสนุกสนาน ได้ความรู้ใหม่ ๆ
คำตอบ: จากคุณ ณัฐกานต์ กะทง IP : 172.20.19.121
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:43:07

การเรียนคอมพิวเตอร์กับ มสธ.ทำให้ได้รับความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน โดยเฉพาะงานของส่วนราชการได้เป็นอย่างดี
คำตอบ: จากคุณ ลือชา วงศ์เปี่ยม IP : 172.20.19.104
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:43:10

คอมพิวเตอร์เป็นเทคโนโลยีทีทันสมัยสามารถเปิดโลกความรู้ให้กว้างมากขึ้น
คำตอบ: จากคุณ กำไร บุญเรือง IP : 172.20.19.122
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:43:28

มาอบรมวันนี้เป็นวันที่ 3 แล้ว รู้สึกสนุกมาก ได้รับความรู้เยอะ
คำตอบ: จากคุณ กาญจนา ทรัพย์ประไพ IP : 172.20.19.103
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:43:29

ได้ความรู้จากเวปไซต์ของอาจารย์หลายอย่าง
คำตอบ: จากคุณ กิตติมา 4630134874 IP : 172.20.19.107
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:43:32

ได้ควมรู้จากการมาอบรมหลายประการ
คำตอบ: จากคุณ ประภาส เนาวรัตน์ IP : 172.20.19.130
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:43:56

รู้สึกดีใจที่ได้รู้จักเพื่อนใหม่
คำตอบ: จากคุณ กฤญพงศ์ เทพหัสดินฯ IP : 172.20.19.192
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:44:00

สนุกดี ได้รับความรุ้ใหม่ ๆ เพิ่มเติม
คำตอบ: จากคุณ ลักษณ์ IP : 172.20.19.108
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:44:10

1.มีข้อมูลมากมายให้ค้นหา
2.สนุกเพลิดเพลิน
คำตอบ: จากคุณ สุพิชญา ศิริชมภู IP : 172.20.19.126
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:44:59

มาอบรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งนี้ประทับใจมากที่ได้อาจารย์วิทยากรประจำกลุ่มที่ไม่เหมือนใคร
คำตอบ: จากคุณ กำไร บุญเรือง IP : 172.20.19.122
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:45:06

ได้รับความรู้ เรื่อง เกี่ยวกับการเรียนต่อในระดับปริญญาโทจากอาจารย์วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ทำให้ดิฉันรู้สึกอยากเรียนต่อค่ะ
คำตอบ: จากคุณ กาญจนา ทรัพย์ประไพ IP : 172.20.19.103
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:45:09

- ได้พบแหล่งข้อมูลที่ต้องการทราบ
คำตอบ: จากคุณ รัตนาวลี ทรัพย์น้อย IP : 172.20.19.127
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:45:40

ได้รู้การจักโลกกว้างไกล
คำตอบ: จากคุณ นางสาวชุดา ลีประเสริฐสุข IP : 172.20.19.110
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:45:41

รู้สึกประทับใจที่ได้มาอบรมที่ มสธ.
คำตอบ: จากคุณ สมนึก ทองเกิด IP : 172.20.19.103
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:45:48

ขอบคุณ มสธ.เป็นอย่างมากที่ให้ความรู้อย่างนี้
คำตอบ: จากคุณ จรีย์พร ชำนาญปรุ IP : 172.20.19.106
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:45:56

ได้รับความรู้จากการเข้าไปเยี่ยมชมเวปไซต์ของ รศ.ดร.วิรัช วิรัชนิภาวรรณ เวปไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
และการค้นหาข้อมูลเพิ่มขึ้นจากการค้นหาชื่อของตนเองและเพื่อน ๆ
คำตอบ: จากคุณ อุณาอร ตั้งเศรษฐพัฒน์ IP : 172.20.19.120
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:46:18

สนุกมาก ได้รับความรู้ใหม่ๆ
คำตอบ: จากคุณ ครรชิต ชวาลา IP : 172.20.19.109
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:46:42

ดีใจมากที่ อาจารย์วิรัช วิริชนิภาวรรณ บอกถึงแนวทางเรียนต่อ ป.โท
คำตอบ: จากคุณ สมนึก ทองเกิด IP : 172.20.19.103
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:46:43

อาจารย์ วิรัช ให้ความรู้แก่นักศึกษาได้ดีมาก
คำตอบ: จากคุณ นาย สถิตย์ พุ่มสว่าง IP : 172.20.19.129
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:46:46

1. การเรียนคอมฯ ทำให้เราได้ฝึกหัดพิมพ์
2. สามารถค้นหาสิ่งที่เราต้องการหาข้อมูลได้
3. สร้างความเพลิดเพลิน
คำตอบ: จากคุณ ส.อ.ไมตรี บุญเหลื่อม IP : 172.20.19.124
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:47:16

เรียนต่อปริญญาโทกันดีกว่า
คำตอบ: จากคุณ นิภาวรรณ นนท์ฤชัย IP : 172.20.19.131
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:47:28

อาจารย์สอนดีมาก สนุกดี ไม่เครียด
คำตอบ: จากคุณ รัชดาภรณ์ ไชยวัง IP : 172.20.19.114
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:47:58

เริ่มรู้ว่าอินเตอร์เน็ตมีประโยชน์ก็วันนี้นี้แหละ
คำตอบ: จากคุณ อุไรวรรณ เสนาเมือง IP : 172.20.19.118
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:48:20

อาจารย์วิรัช มองดูเหมือนขี้คยแต่ทำได้
คำตอบ: จากคุณ จรีย์พร ชำนาญปรุ IP : 172.20.19.106
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:48:28

ผมอยากเรียนปริญญาโทกับอาจารย์ครับ
คำตอบ: จากคุณ นาย สถิตย์ พุ่มสว่าง IP : 172.20.19.129
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:48:40

เปิดโลกทัศน์ใหม่
คำตอบ: จากคุณ อุษา โตอรุณ IP : 172.20.19.115
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:49:19

อาจารย์สอนสนุกน่าเรียนมาก
คำตอบ: จากคุณ นาย สถิตย์ พุ่มสว่าง IP : 172.20.19.129
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:49:42

อาจารย์คุยเก่งจัง หิวน้ำบ้างหรือเปล่าคะ
คำตอบ: จากคุณ สกุลลักษณ์ IP : 172.20.19.108
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:50:02

มีความสุข มากในการเรียนคอมฯ
คำตอบ: จากคุณ ณัฐกานต์ กะทง IP : 172.20.19.123
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:50:22

เรียนกับท่านอาจารย์วิรัช รู้สีกสนุก หายเครียด
คำตอบ: จากคุณ นายสวัสดิ์พร เทียมทัด IP : 172.20.19.129
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:51:02

อาจารย์คุยไม่หยุดเลย เสียงดังมาก ๆ
คำตอบ: จากคุณ อุไรวรรณ เสนาเมือง IP : 172.20.19.118
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:51:12

การมาอบรมครั้งนี้ทำให้อยากพัฒนาตนเองมากที่สุด
คำตอบ: จากคุณ อรนุช ซังยัง IP : 172.20.19.117
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:51:32

อาจารย์วิรัช มีความเป็นเอกลักษณ์ กล้าทำกล้าแสดงออก
คำตอบ: จากคุณ จรีย์พร ชำนาญปรุ IP : 172.20.19.106
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:51:34

สามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการรู้ได้อย่างรวดเร็ว
คำตอบ: จากคุณ ครรชิต ชวาลา IP : 172.20.19.109
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:51:42

อาจารย์วิรัช สอนดีและสนุกมาก
คำตอบ: จากคุณ กฤญพงศ์ เทพหัสดินฯ IP : 172.20.19.192
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:51:49

การเรียนคอมพิวเตอร์ในวันนี้มีประโยชน์ต่อผมมาก ถึงแม้จะเป็นในช่วงเวลาอันสั้น.
คำตอบ: จากคุณ นาย อพิสิทธิ์ จันรอง IP : 172.20.19.249
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:52:03

สนุกดี ได้รับความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติม
คำตอบ: จากคุณ สกุลลักษณ์ IP : 172.20.19.108
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:52:14

สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้รวดเร็วจากมหาวิทยาลัย
คำตอบ: จากคุณ พรนิมิตร รอดเทศน์ IP : 172.20.19.105
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:52:15

อ.วิรัช วิรัชนิภาภรรณ สอนดีเป็นกันเอง สอนสนุกมาก ให้ความรู้ดีมาก และอาจารย์เป็นแรงผลักดันให้อยากจะเรียนต่อปริญญาโท มากขึ้น และรู้สึกว่าการเรียนปริญญาโท เป็นเรื่องที่ง่ายใครๆ ก็สามารถเรียนได้
คำตอบ: จากคุณ ประภัสสร สารสังข์ IP : 172.20.19.103
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:52:21

อาจารย์วิรัชสอนดีมาก
คำตอบ: จากคุณ นางพรทิพย์ ม่วงทอง IP : 172.20.19.113
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:52:36

รู้สึกว่าผมได้ความรู้ใหม่ ๆ จากการเรียนคอมฯ กับ มสธ.
คำตอบ: จากคุณ ลือชา วงศ์เปี่ยม IP : 172.20.19.104
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:52:47

คาดว่าจะต้องเรียนปริญญาโท เพราะอาจารย์วิรัช สอนสนุกและมีมุขตลก
คำตอบ: จากคุณ นายสวัสดิ์พร เทียมทัด IP : 172.20.19.129
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:52:49

ผมอยากเรียนต่อจนถึงปริญญาเอก
คำตอบ: จากคุณ วัฒนา พรหมมินทร์ IP : 172.20.19.143
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:52:56

เป็นโอกาสที่ดี ได้รับวิชาการ เพิ่ม เเละ พบเพื่อนใหม่
คำตอบ: จากคุณ จิรศักดิ์ สุนทรนันท 45430145244 IP : 172.20.19.107
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:53:04

ได้รู้จักมหาวิทยาลัยตัวจริงมากขึ้น
คำตอบ: จากคุณ นุจารี สร้อยสำรี IP : 172.20.19.114
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:53:46

มันส์มาก
คำตอบ: จากคุณ ส.อ.สุนทร โพธิ์ทอง IP : 172.20.19.112
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:53:50

รุ้ข่าวสารรวดเร็วทันเหตุการณ์
คำตอบ: จากคุณ ครรชิต ชวาลา IP : 172.20.19.109
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:54:00

อาจารย์วิรัช สอนได้รวดเร็ว และมีคุณภาพมากครับ
คำตอบ: จากคุณ นายสวัสดิ์พร เทียมทัด IP : 172.20.19.129
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:54:04

ผมรู้สึกว่ามีความสุข สนุกกับการเรียนคอมพิวเตอร์มากขึ้น
คำตอบ: จากคุณ ลือชา วงศ์เปี่ยม IP : 172.20.19.104
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:54:11

ขออนุญาตเรียกอาจารย์ วิรัช วิรัชนิภาวรรณว่า "อาจารย์" นะคะ
คำตอบ: จากคุณ อรนุช ซังยัง IP : 172.20.19.117
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:54:21

 เล่นอินเทอร์เน็ตได้ความรู้มาก
คำตอบ: จากคุณ นางพรทิพย์ ม่วงทอง IP : 172.20.19.113
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:54:28

สนุกมาก ไม่ต้องทำงาน
คำตอบ: จากคุณ จีระภา อินหนองฉาง IP : 172.20.19.122
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:54:40

ประทับใจการสอนของอาจารย์มากๆ
คำตอบ: จากคุณ นุจารี สร้อยสำรี IP : 172.20.19.114
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:54:48

อยากได้ความรู้อะไรให้เข้า www.wiruch.com
คำตอบ: จากคุณ สมศักดิ์ ไกรลักษณกุล IP : 172.20.19.119
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:54:48

อาจารย์คุยไม่หยุดเลย เสียงดังมาก ๆ
คำตอบ: จากคุณ ธวัขขัย รัตนมณี IP : 172.20.19.118
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:54:51

ชอบฟังอาจารย์พูดมากค่ะ
คำตอบ: จากคุณ กิตติมา 4630134874 IP : 172.20.19.107
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:55:03

ได้เรียนกับอาจารย์สนุกดี
คำตอบ: จากคุณ กิตติ์กมล ละวรรณา IP : 172.20.19.113
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:55:06

เรียนรู้เว็บไซด์ใหม่ ๆ
คำตอบ: จากคุณ ส.อ.สุนทร โพธิ์ทอง IP : 172.20.19.112
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:55:17

ได้ทำให้ wiruch.com ได้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
คำตอบ: จากคุณ ปราโมช โคตรบังคม IP : 172.20.19.127
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:55:37

อยากรู้ อายุอาจารย์ สักเท่าไหร่
คำตอบ: จากคุณ ธวัขขัย รัตนมณี IP : 172.20.19.118
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:56:05

ได้แสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนความคิดกัน
คำตอบ: จากคุณ กิตติ์กมล ละวรรณา IP : 172.20.19.113
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:56:12

จะได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
คำตอบ: จากคุณ ลือชา วงศ์เปี่ยม IP : 172.20.19.104
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:56:24

มาเพิ่มศํกยภาพของตัวเองและความแข็งแกร่งและอดทน
คำตอบ: จากคุณ นางสาวชุดา ลีประเสริฐสุข IP : 172.20.19.110
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:57:23

รู้สึกรักการเรียนรู้คอมพิวเตอร์มากขึ้น
คำตอบ: จากคุณ ลือชา วงศ์เปี่ยม IP : 172.20.19.104
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:57:54

การเข้ามาอบรมเข้ม รู้สึกกว่ามีความอบอุ่น ได้รับความรู้ โดยเฉพาะอาจารย์ทุกท่านที่สอนได้ดีมาก ๆ
คำตอบ: จากคุณ นายสวัสดิ์พร เทียมทัด IP : 172.20.19.129
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:58:05

การอบรมไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าเบื่อและกดดันอย่างที่คิดไว้
คำตอบ: จากคุณ สุพิชญา ศิริชมภู IP : 172.20.19.126
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:58:17

ได้รับความรู้ดีมาก
คำตอบ: จากคุณ อนันต์ ใจเย็น IP : 172.20.19.109
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:58:28

เป็นการฝึกทักษะให้กับผู้ที่ไม่เคยได้เล่นคอมฯ จะได้หันมาสอนใจเล่นเน็ตกันมากขึ้น โลกมันไม่หยุดหมุน เราก็ต้องไม่หยุดการเรียนรู้เช่นกัน
คำตอบ: จากคุณ รัชดาภรณ์ ไชยวัง IP : 172.20.19.114
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:58:51

เรียนคอมฯ แล้วรู้สึกเก่งขึ้น
คำตอบ: จากคุณ ลือชา วงศ์เปี่ยม IP : 172.20.19.104
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:58:52

มาเรียนปริญญาโทเพื่อยกระดับตัวเองทั้งความคิดและมุมมองที่กว้างขึ้น
คำตอบ: จากคุณ นางสาวชุดา ลีประเสริฐสุข IP : 172.20.19.110
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:59:24

ดีใจมากที่ไดเรียนคอม
คำตอบ: จากคุณ อนันต์ ใจเย็น IP : 172.20.19.109
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:59:44

ความคิดเห็นเกี่ยวกับรศ.ดร.วิรัช วิรัชนิภาวรรณ...ต้องการให้ลูกศิษย์ มีความรู้คู่คุณธรรม ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมเสมอ
คำตอบ: จากคุณ อุณาอร ตั้งเศรษฐพัฒน์ IP : 172.20.19.120
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:59:53

เรียนกับอาจรย์วิรัชไม่เครียดดี มีสาระมาก
คำตอบ: จากคุณ นายวัฒนา พรหมมินทร์ IP : 172.20.19.115
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 10:59:57

ความรู้สึกของผมที่มีโอกาสในการเข้าอบรมเข้มในครั้งนี้
ทำให้ผมได้มีโอกาสได้พบกับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คำตอบ: จากคุณ นาย อพิสิทธิ์ จันรอง IP : 172.20.19.249
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 11:00:17

รักษาสุขภาพด้วยนะคะ
คำตอบ: จากคุณ นิภาวรรณ นนท์ฤชัย IP : 172.20.19.106
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 11:00:45

ไปได้ทั่วโลกกับวิรัชดอทคอม
คำตอบ: จากคุณ somsak khailuxsanakul IP : 172.20.19.119
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 11:01:02

ได้พบอาจารย์ ได้มีโอกาศใช้ขีวิตนักศึกษา เติมเต็มให้เป็นคนดี
คำตอบ: จากคุณ จิรศักดิ์ สุนทรนันท 45430145244 IP : 172.20.19.107
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 11:01:05

อยากเรียนปริญญาโท
คำตอบ: จากคุณ ณัฐกานด์ หมั่นทำ IP : 172.20.19.123
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 11:01:37

ได้พบอาจารย์ ได้มีโอกาใช้ขีวิตนักศึกษา เติมเต็มให้เป็นคนดี
คำตอบ: จากคุณ จิรศักดิ์ สุนทรนันท 45430145244 IP : 172.20.19.107
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 11:01:40

ความคิดเห็นในการถ่ายทอดความรู้ของ รศ.ดร.วิรัช วิรัชนิภาวรรณ...
ต้องการให้ลูกศิษย์มีความรู้คู่คุณธรรม ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมเสมอ
คำตอบ: จากคุณ อุณาอร ตั้งเศรษฐพัฒน์ IP : 172.20.19.120
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 11:02:16

ความคิดเห็นในการถ่ายทอดความรู้ของ รศ.ดร.วิรัช วิรัชนิภาวรรณ...
ต้องการให้ลูกศิษย์มีความรู้คู่คุณธรรม ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมเสมอ
คำตอบ: จากคุณ อุณาอร ตั้งเศรษฐพัฒน์ IP : 172.20.19.120
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 11:02:26

ทำใหอยากเรียนต่อ ป.โท มากขึ้น
คำตอบ: จากคุณ พรนิมิตร รอดเทศน์ IP : 172.20.19.105
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 11:02:44

อยากเรียนปริญญาโทที่ มสธ.จังเลย
คำตอบ: จากคุณ กฤญพงศ์ เทพหัสดินฯ IP : 172.20.19.192
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 11:02:45

มาเรียนปริญญาโทเพื่อยกระดับตัวเองทั้งความคิดและมุมมองที่กว้างขึ้น
คำตอบ: จากคุณ นางสาวชุดา ลีประเสริฐสุข IP : 172.20.19.110
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 11:02:53

วิรัชมีไฟ
คำตอบ: จากคุณ นิภาวรรณ นนท์ฤชัย IP : 172.20.19.106
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 11:03:09

ประหลาดมากกับอาจารย์พันธุ์โหด มัน ฮา
คำตอบ: จากคุณ จีระภา อินหนองฉาง IP : 172.20.19.122
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 11:03:10

เป็นวันที่ประทับใจวันหนึ่งของการอบรมฯ จะเก็บเกี่ยวความรู้ และความมีมิตรภาพต่อกันของเพื่อน ๆ ทุกคน ไว้
คำตอบ: จากคุณ รัชดาภรณ์ ไชยวัง IP : 172.20.19.114
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 11:03:59

อาจารย์เก่งจังเลย
คำตอบ: จากคุณ นิภาวรรณ นนท์ฤชัย IP : 172.20.19.106
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 11:04:00

ดีใจที่ได้มาเรียน สนุกมากค่ะ
คำตอบ: จากคุณ กาญจนา ทรัพย์ประไพ IP : 172.20.19.103
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 11:04:08

สนุกมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆที่สุดเลยค่ะ
คำตอบ: จากคุณ วิมล จันบัว IP : 172.20.19.125
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 11:04:15

เรียนคอมสนุกมีความรู้ ได้ใช้ความสามารถ
คำตอบ: จากคุณ สมศักดิ์ ไกรลักษณกุล IP : 172.20.19.119
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 11:04:22

อยากเรียนกับอาจารย์วิรัชตลอดไป
คำตอบ: จากคุณ วีรพันธ์ ทั่งทอง IP : 172.20.19.117
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 11:04:39

อยากเก่งเหมือนอาจารย์จังเลย
คำตอบ: จากคุณ นิภาวรรณ นนท์ฤชัย IP : 172.20.19.106
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 11:04:58

ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาสาขาวิชาเอกบริหารรัฐกิจ... เป็นการได้รับความรู้ที่ตรงกับอาชีพการงาน นำไปประยุกต์ใช้
ได้เป็นอย่างดี เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
คำตอบ: จากคุณ อุณาอร ตั้งเศรษฐพัฒน์ IP : 172.20.19.120
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 11:05:40

มาอบรมครั้งนี้ทำให้อยากเรียนต่อปริญญาโทมาก...มาก อยากเป็นผู้เชี่ยวชาญกับเขาเหมือนกันนะ
คำตอบ: จากคุณ กำไร บุญเรือง IP : 172.20.19.122
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 11:06:10

การอบรมหลักสูตรนี้เป้นหลักสูตรที่ทำให้นักศึกษาที่ไม่เคยรู้จักกัน และไม่รู้จักอาจารย์ก็ได้รู้ว่าอาจารย์คนไหนบางที่เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาของตัวเอง
คำตอบ: จากคุณ ประภัสสร สารสังข์ IP : 172.20.19.192
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 11:06:11

วิรัชมีไฟ แล้วมีน้ำยาด้วยหรือเปล่า?
คำตอบ: จากคุณ ส. IP : 172.20.19.108
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 11:06:33

อยากรู้จังอาจารย์อายุเท่าไหร่คะ ยังมีไฟอยู่เลย
คำตอบ: จากคุณ นิภาวรรณ นนท์ฤชัย IP : 172.20.19.106
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 11:07:25

น.ศ ทุกท่าน ควร ศึกษาต่อ ป.โท
คำตอบ: จากคุณ จิรศักดิ์ สุนทรนันท 45430145244 IP : 172.20.19.107
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 11:07:41

เรียนคอมฯ วันนี้ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมากเลยคะ
คำตอบ: จากคุณ ณัฐกานต์ IP : 172.20.19.121
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 11:08:33

เกิดมาเพิ่งได้เจอของจริง ก็คราวนี้ครับ
คำตอบ: จากคุณ พรนิมิตร รอดเทศน์ IP : 172.20.19.105
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 11:08:35

ดีใจจังได้พบกับอาจารย์ตัวเป็น ๆ ๆ
คำตอบ: จากคุณ กำไร บุญเรือง IP : 172.20.19.122
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 11:08:54

โห..........กะทู้นี้คนตอบตั้ง 204 คนแน่ะ เรียนการจัดการทั่วไปคงไม่มีโอกาสได้อบรมกับ อ.วิรัชแน่ เสียดาย...............
คำตอบ: จากคุณ วจ.การจัดการทั้วไป IP : 58.8.249.128