ความเห็นเกี่วกับการอบรมคอมพิวเตอร์ ในการอบรมเข้ม 
 วันที่ 6-10 ต.ค. 254
8
 
เห็นด้วยไหมที่เรียนคอมฯ ในวันนั้น
สอบถามเรื่อง: จากคุณ ภาณุพัชรีย์ IP : 172.20.19.206
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 14:57:59

เห็นด้วย เพราะว่าเป็นความรู้
คำตอบ: จากคุณ สุนีย์ IP : 172.20.19.118
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 14:59:28

ดีมากค่ะ...ควรจะมีทุกรุ่นการอบรม
คำตอบ: จากคุณ นิตติยา IP : 172.20.19.109
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:00:42

เป็นสิ่งที่ดีทำให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์
คำตอบ: จากคุณ มานพ ราชอุดม IP : 172.20.19.130
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:00:45

พอใจกับการเรียนคอมพิวเตอร์เพราะทุกวันนี้คอมพิวเตอร์มีความสำคัญมากในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน
คำตอบ: จากคุณ ธีรศักดิ์ ศรีบุษย์ (กลุ่ม 1) IP : 172.20.19.104
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:00:57

ได้ประโยชน์มากๆ
คำตอบ: จากคุณ เสนี IP : 172.20.19.114
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:00:58

ได้ความรู้จากการอบรมครั้งนี้เพิ่มขึ้น
คำตอบ: จากคุณ ปราณี ผัดโพธิ์ IP : 172.20.19.117
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:01:04

ดีค่ะ ทำให้ได้ความรู้เกี่ยวกับคอมฯเพิ่มเติม
คำตอบ: จากคุณ แก้วตา นะราราช IP : 172.20.19.125
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:01:07

ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้น ได้พบกับแสงสว่างทางการศึกษาที่กว้างกว่า
คำตอบ: จากคุณ คะณิตศักดิ์ คล้องช้าง IP : 172.20.19.105
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:01:14

ได้รับความรู้มาก และขอพระขอบคุณที่ อ.วิรัช แนะนำการค้นหาเว็บไซด์ที่ง่าย และเร็วมากขึ้น ทำให้ต่อไปในการค้นหาข้อมูลมีความรวดเร็ว และสะดวกมากขึ้น
คำตอบ: จากคุณ ประริชาติ ดังดี IP : 172.20.19.103
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:01:25

ได้ทราบวิธีการใช้ Internet ในการค้นหาผลการเรียนทั้งหมดที่ได้ลงทะเบียนเรียน
คำตอบ: จากคุณ เบญจรีย์ เกียรติก้องมณี IP : 172.20.19.108
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:01:28

การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 6 ถึง10 ตุลาคม 2548 ดีมาก
คำตอบ: จากคุณ ต่อพันธ์ กาญจนศิริ IP : 172.20.19.110
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:01:30

สำหรับคนที่รู้แล้วก็จะได้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น
คำตอบ: จากคุณ สุพัตรา IP : 172.20.19.118
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:01:53

ดีใจมากที่ได้มาพบเพื่อนใหม่
คำตอบ: จากคุณ ฟาตีมะ ทับเสน IP : 172.20.19.128
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:01:54

ดีครับ เพราะได้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนต่อปริญญาโท
คำตอบ: จากคุณ สุราษฎร์ ภู่จามร IP : 172.20.19.143
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:02:11

เห็นด้วยอย่างยิ่งที่ทางมหาลัยได้ทำการเปิดสอนเพราะจะได้ช่วยให้นักศึกษาได้ความรู้เพิ่มขึ้น
คำตอบ: จากคุณ สุรพล เกตุรวม IP : 172.20.19.122
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:02:12

ได้ความรู้ใหม่เรื่องการค้นหาข้อมูล
คำตอบ: จากคุณ นิตติยา IP : 172.20.19.108
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:02:21

1.ได้ความรู้ในการใช้คอมฯ
2.ได้ประสบการณ์การใช้คอมฯ
3.เพิ่มทักษะในการพิมพ์
คำตอบ: จากคุณ ปรีชา สิงห์โต IP : 172.20.19.107
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:02:28

ขอบคุณที่ให้โอกาสได้สัมผัสกับคอมพิวเตอร์ตัวเป็น ๆ ขอบคุณจ๊าดนักเจ้า......... โอเล่ย์
คำตอบ: จากคุณ จันทราภรณ์ แสงสว่าง IP : 172.20.19.103
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:02:42

สนุกมากๆๆๆๆ
คำตอบ: จากคุณ วัชราภรณ์ พงษ์ภมร IP : 172.20.19.112
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:02:50

รู้สึกว่าการอบรมเข้มนี้ เป็นการอบรมที่มีความรู้และได้รู้จักเพื่อน ๆ ด้วยค่ะ
คำตอบ: จากคุณ สุนีย์ IP : 172.20.19.118
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:03:11

ได้รู้การใช้ www.wiruch.com
คำตอบ: จากคุณ สุราษฎร์ ภู่จามร IP : 172.20.19.143
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:03:21

ได้ทราบวิธีการค้นหาข้อมูล ตำราและหนังสือต่าง ๆ อย่างมากที่สุดเลยค่ะ
คำตอบ: จากคุณ เบญจรีย์ กลุ่ม 1 อ.วิรัช IP : 172.20.19.108
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:03:25

สนุกดีค่ะ
คำตอบ: จากคุณ ณัฐกมล ธาตุลม IP : 172.20.19.129
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:03:30

เวลาน้อยจัง
คำตอบ: จากคุณ วัชราภรณ์ พงษ์ภมร IP : 172.20.19.112
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:03:36

ได้ประสบการณ์มากขึ้น
คำตอบ: จากคุณ สุพัตรา IP : 172.20.19.118
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:03:51

เทคนิคการสอนสุดยอดครับ
คำตอบ: จากคุณ ธีระพล IP : 172.20.19.115
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:03:53

อยากให้ท่านอาจารย์ทุกท่านช่วยกันทำเป็นแบบอย่างอาจาย์วิรัชบ้าง
คำตอบ: จากคุณ พร IP : 172.20.19.109
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:03:55

ได้พบสุดยอดอาจารย์
คำตอบ: จากคุณ เสนี IP : 172.20.19.114
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:04:07

ประทับใจการสอนของอาจารย์วิรัช ม๊าก มาก ค่ะ
คำตอบ: จากคุณ นิตติยา กลุ่ม 1 ค่ะ IP : 172.20.19.108
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:04:11

สนุกดี มีเพื่อนเยอะ
คำตอบ: จากคุณ นันทิพร ขำหวาด IP : 172.20.19.129
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:04:16

ดีมาก ๆ เพราะได้รู้จักการร้องเรียน
คำตอบ: จากคุณ สุราษฎร์ ภู่จามร IP : 172.20.19.143
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:04:21

เรียนกับอาจารย์สนุกมาก
คำตอบ: จากคุณ ส.อ.สนิท อินจม IP : 172.20.19.128
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:04:22

ได้ความรู้เพิ่มเติม สนุกกับเพื่อนๆ
คำตอบ: จากคุณ มนทญา จันทร์ภัทรวดี IP : 172.20.19.123
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:04:27

มีเพื่อนใหม่เพิ่มขึ้นและได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆๆ
คำตอบ: จากคุณ ณัฐกมล ธาตุลม IP : 172.20.19.129
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:04:59

ได้รู้จักเพื่อน ๆ มากมาย น่ารักทุกคนเลยค่ะ
คำตอบ: จากคุณ เบญจรีย์ IP : 172.20.19.108
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:05:05

.ได้อบรมคอมฯมีความรู้เพิ่ม (เดิมรู้น้อย)
และเข้าใจในการหาข้อมูลในเว้บไซต์
คำตอบ: จากคุณ นางอุไร สืบสุข IP : 172.20.19.113
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:05:14

ได้ความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิมมาก และได้เพื่อนใหม่ ๆ เยอะแยะ
คำตอบ: จากคุณ ชนิกานต์ ชุติศตนันทน์ IP : 172.20.19.123
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:05:27

อยากให้เปิดอบรมแบบนี้บ่อยๆ
คำตอบ: จากคุณ คะณิตศักดิ์ คล้องช้าง IP : 172.20.19.105
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:05:36

ดีเพราะได้ประสบการณ์ใหม่ในการทำงานเป็นกลุ่ม ทำให้รู้จักการปรับตัว
คำตอบ: จากคุณ ธีรศักดิ์ ศรีบุษย์ IP : 172.20.19.104
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:05:40

1. ได้แนวทางในการใช้คอมฯ
2. รู้จักเว็บไซต์ใหม่ๆ
3. ได้รู้จักสถานที่ตั้ง มสธ.
คำตอบ: จากคุณ ไชยวัฒน์ ลาคำ IP : 172.20.19.107
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:05:43

เทคนิคการสอนสุดยอดครับ
คำตอบ: จากคุณ ธีระพล IP : 172.20.19.115
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:05:55

ดีค่ะ ได้พบเพื่อนใหม่ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน
คำตอบ: จากคุณ ศิริขวัญ นาคะเต IP : 172.20.19.130
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:05:59

เจ๋งๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
คำตอบ: จากคุณ ธนากร สุยะสืบ IP : 172.20.19.143
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:06:05

ชอบใช้คอมพิวเตอร์ ดีใจที่มีการสอนคอมพิวเตอร์ด้วย
คำตอบ: จากคุณ ณัฐกมล ธาตุลม IP : 172.20.19.129
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:06:11

ความรู้เรื่องคอมฯ มีประโยชน์มากนะค่ะ
คำตอบ: จากคุณ เนตรนภา จันทา IP : 172.20.19.192
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:06:23

ยินดี... จ๊าดนักเจ้า..... ขอบคุณค่ะ
คำตอบ: จากคุณ ประริชาติ ดังดี IP : 172.20.19.103
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:06:24

ได้มาเรียนคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรกเลยค่ะ
คำตอบ: จากคุณ เบญจรีย์ IP : 172.20.19.108
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:06:37

เรียนกับอาจารย์สนุกมาก มีเพื่อนเยอะ
คำตอบ: จากคุณ ส.อ.สนิท อินจม IP : 172.20.19.128
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:06:40

ดีใจจังที่เรียนมาตั้งนาน เพี่งได้เจออาจารย์ รู้สึกดีใจมาก ๆ
คำตอบ: จากคุณ สุนีย์ IP : 172.20.19.118
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:06:52

อาจารย์วิรัชสอนสนุกมาก
คำตอบ: จากคุณ พรพิมนต์สุขะตุงคะ IP : 172.20.19.111
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:06:55

ดีครับทุกอย่าง Complete
คำตอบ: จากคุณ ธีรศักดิ์ ศรีบุษย์ IP : 172.20.19.104
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:06:56

ชอบเวบไซด์ ของอาจารย์วิรัช มาก รูปสวยมาก
คำตอบ: จากคุณ นันทิพร ขำหวาด IP : 172.20.19.129
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:07:01

ได้เพิ่มความรู้และประสบการณ์ให้กับตัวเอง
คำตอบ: จากคุณ คะณิตศักดิ์ คล้องช้าง IP : 172.20.19.105
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:07:19

ได้รู้แนวทางในการสมัครเรียนปริญญาโท
คำตอบ: จากคุณ นางอุไร สืบสุข IP : 172.20.19.113
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:07:20

วันนี้มีเพื่อนมาเรียนคอมฯ ที่ มสธ. กันเยอะสนุกดี
คำตอบ: จากคุณ ต่อพันธ์ กาญจนศิริ IP : 172.20.19.110
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:07:39

รู้จักการใช้คอมฯ
คำตอบ: จากคุณ จุลจิรา โพธิพานิช IP : 172.20.19.120
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:08:01

เรียนดีต้องที่ ม.สุโขทัยฯ
คำตอบ: จากคุณ ฟาตีมะ ทับเสน IP : 172.20.19.128
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:08:34

ประทับใจเพื่อน ๆ มาก ๆ
คำตอบ: จากคุณ สุพัตรา IP : 172.20.19.118
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:09:04

ดีใจได้เข้ามาและเรียนคอมฯใน มสธ. (ไม่เคยมา)
คำตอบ: จากคุณ นางอุไร สืบสุข IP : 172.20.19.113
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:09:51

เมื่อไรจะได้เรียนป.โท อีกจะได้มีโอกาสเรียนคอมมากกว่านี้
คำตอบ: จากคุณ พร IP : 172.20.19.109
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:10:11

อาจารย์และเพื่อนๆๆ น่ารัก กันเอง ทำให้บรรยากาศการทำกิจกรรมสนุกมาก
คำตอบ: จากคุณ นันทิพร ขำหวาด IP : 172.20.19.129
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:10:14

มา มสธ. หลายครั้งแล้ว ได้มีโอกาสมานั่งเรียนก้อวันนี้เอง ฮ่า ฮ่า ฮ่า ดีใจหลายเด้อ
คำตอบ: จากคุณ จันทราภรณ์ แสงสว่าง IP : 172.20.19.103
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:10:15

อยากให้มีการอบรมเข้มที่มีเวลามากกว่านี้
คำตอบ: จากคุณ เสนี IP : 172.20.19.114
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:10:17

ได้รับความรู้ใหม่ๆ
 
คำตอบ: จากคุณ พลรัช สุวรรณเกษม IP : 172.20.19.122
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:10:49

รู้จัก web site ที่ดีเพิ่มเติม
คำตอบ: จากคุณ พลรัช สุวรรณเกษม IP : 172.20.19.122
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:11:24

วิธีการสอนของอาจารย์วิรัชสอนแปลก แต่สนุกและได้สาระ
คำตอบ: จากคุณ นางอุไร สืบสุข IP : 172.20.19.113
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:12:04

รู้การส่งข้อความ
คำตอบ: จากคุณ จุลจิรา โพธิพานิช IP : 172.20.19.120
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:12:11

ได้รับเทคนิคใหม่ๆ
คำตอบ: จากคุณ พลรัช สุวรรณเกษม IP : 172.20.19.122
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:13:06

ดีใจจังได้มา มหาลัย
คำตอบ: จากคุณ สุรชัย IP : 172.20.19.115
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:13:28

ตั้งใจทำให้แล้วน่ะครับอาจารย์..ผู้สุดยอดที่สุด
คำตอบ: จากคุณ ชำนาญ พรมมา IP : 172.20.19.249
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:14:35

ประทับใจการสอนที่ไม่เหมือนกับใครเป็นเอกลักษณ์ของท่าน อ. วิรัชค่ะ
คำตอบ: จากคุณ เบญจรีย์ IP : 172.20.19.108
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:15:14

รู้จักแหล่งข้อมูลทางวิชาการ
คำตอบ: จากคุณ ธีระพล IP : 172.20.19.115
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:15:35

คุณ คือ ลูกผู้ชายตัวจริง
คำตอบ: จากคุณ นิตยา IP : 172.20.19.109
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:16:09

ชอบเรียนคอมแต่เวลาเรียนน้อยไปหน่อย แต่ก็สนุกค่ะ
คำตอบ: จากคุณ นันทิพร ขำหวาด IP : 172.20.19.129
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:16:22

เวปไซด์อาจารย์วิรัฃดีมากครับ
คำตอบ: จากคุณ สุราษฎร์ ภู่จามร IP : 172.20.19.143
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:16:23

ประทับใจทั้งเพื่อนและอาจารย์มากๆ
คำตอบ: จากคุณ พรพิมนต์ สุขะตุงคะ IP : 172.20.19.111
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:16:33

ม.สุโขทัยฯ จงเจริญ
คำตอบ: จากคุณ ส.อ.สนิท อินจม IP : 172.20.19.128
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:16:47

อยากให้มีการอบรมเข้มคอมฯ แบบนี้บ่อย
คำตอบ: จากคุณ คะณิตศักดิ์ คล้องช้าง IP : 172.20.19.105
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 15:17:11