WWW.WIRUCH.COM 

 

 

เทคนิคการเขียนงานวิจัย
หรือวิทยานิพนธ์

           (ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 21 ธันวาคม 2554)
                                                                   

                 บทความนี้มีความยาว 113 หน้า และมีภาพประกอบด้วย สามารถดาวน์โหลดได้โดยตรงได้ที่ "เทคนิคการเขียนงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์" ซึ่งเป็น (PDF) ที่เปิดด้วยโปรแกรม adobe acrobat  

               ถ้าต้องการบทความที่เป็น Microsoft Word มีข้อความ าพ และตารางที่สมบูรณ์ นำไปปรับแต่งแก้ไขได้สะดวก กรุณาติดต่อขอรับทาง email address: newemail2556@gmail.com จะจัดส่งให้ฟรีทันที หรือภายใน 3 วัน

 

 .