หน้าหลัก

 WWW.WIRUCH.COM 
 

  ผลงานอื่น


  
 

                                              

   

 

1. ความเห็นของนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ต่อการเรียนคอมพิวเตอร์ในกระดานสนทนาทางวิชาการ เมื่อเข้ารับการอบรมเข้มฯ                   มิถุนายน 2546,  
7-11 สิงหาคม 2546,                         12-16 สิงหาคม 2546,                     18-22 สิงหาคม 2546
12-16 กันยายน 2546,                       17-21 มีนาคม 2547,                      12-16 เมษายน 2547,
13-17 กันยายน 2547,                       18-22 กันยายน 2547,                     23-27 ตุลาค2547,
8-12 พฤศจิกายน 2547,                    19-23 พฤศจิกายน 2547,                 17-21 มกราคม 2548,
26 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2548,          14-18 มีนาคม 2548,                      14-18 เมษายน 2548,
27-31พฤษภาคม 2548                  19-23 กรกฎาคม 2548                    6-10 ตุลาคม 2548,
21-25 ตุลาคม 2548,   
                     17-21 กันยายน 2549                     22-26 กันยายน 2550, 
21-25 ตุลาคม 2550,   
                    
2.   2.1 powerpoint คำกลอนครบรอบ 1 ปี ของ wiruch.com (2547)
  2.2 powerpoint ภาพครบรอบ 2 ปี
(2548)
  2.3 powerpoint
ภาพครบรอบ 3 ปี (2549)

 
2.4 powerpoint ภาพครบรอบ 4 ปี (2550)
 
2.5 powerpoint ภาพครบรอบ 5 ปี (2551)
 
2.6 powerpoint ภาพครบรอบ 6 ปี (2552) 
 
2.7 powerpoint ภาพครบรอบ 7 ปี (2553) ป.โท, / ป.ตรี
 
  2.8 powerpoint
ภาพครบรอบ 8 ปี (2554)
 
2.9 powerpoint ภาพครบรอบ 9 ปี (2555)
 
     
 
"เล่าตำนาน วันวานสู่วันนี้ วันแห่งความสุขและความสำเร็จ"
 
3.

การประเมินผลอาจารยของนักศึกษาปริญญาตรี  
13-17 กันยายน 2547,       18-22 กันยายน 2547,      23-27 ตุลาคม 2547,      8-12 พฤศจิกายน 2547,
19-23 พฤศจิกายน 254717-21 มกราคม 2548    26 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2548,
14-18 มีนาคม 2548,         14-18 เมษายน 2548,      7-11 พฤษภาคม 2548  22-26 พฤษภาคม 2548,
27-31 พฤษภาคม 2548  19-23 กรกฎาคม 2548,    6-10 ตุลาคม 2548       16-20 ตุลาคม 2548,
21-25 ตุลาคม 2548,         17-21 พฤศจิกายน 254813-17 มีนาคม 2549,     28 มีนาคม-1 เมษายน 2549,
2-6 เมษายน 2549,            20-24 เมษายน 2549,       18-22 พฤษภาคม 2549, 23-27 สิงหาคม 2549,  
17-21 กันยายน 2549
      9-13 ตุลาคม 2549,           22-26 ตุลาคม 2549     5-9 มกราคม 2550
12-14 กุมภาพันธ์ 2550,    6-10 มีนาคม 2550          11-15 มีนาคม 2550    10-14 เมษายน 2550,
15-19 เมษายน 2550,       23-27 กรกฎาคม 2550    17-21 กันยายน 2550   22-26 กันยายน 2550,
2-5 ตุลาคม 2550            21-25 ตุลาคม 2550,         7-11 กุมภาพันธ์ 2551 17-21 กุมภาพันธ์ 2551,
22-26 กุมภาพันธ์ 2551   15-18 เมษายน 2551,       15-18 กรกฎาคม 2551,  11-15 สิงหาคม 2551,
28 กันยายน-2 ตุลาคม 2551, 13-17 ตุลาคม 2551,     3-7 พฤศจิกายน 2551, 17-20 มีนาคม 2552,
23-26 มีนาคม 2552
,    2-6 เมษายน 2552,            16-17 เมษายน 2552,    29 เม.ย.-3 พฤษภาคม 2552,
13-17 กรกฎาคม 2552   20-24 กรกฎาคม 2552    21-25 กันยายน 2552   12-16 ตุลาคม 2552
15-19 กุมภาพันธ์ 2553, 15-19 มีนาคม 2553,       4-8 เมษายน 2553,         3-7 พฤษภาคม 2553,
16-20 สิงหาคม 2553,       13-17 กันยายน 2553,       18-22 ตุลาคม 2553     8-12 พฤศจิกายน 2553
14-18 กุมภาพันธ์ 2554,    21-25 มีนาคม 2554,       27 เมษายน-1 พฤษภาคม 2554, 15-19 สิงหาคม 2554,
11-15 กันยายน 2554,   11-15 กุมภาพันธ์ 2555,    3-7 เมษายน 2555,         23-27 กรกฎาคม 2555,
10-14 ก.ย. 2555.
 
  
 

  4. การประเมินผลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์โดยนักศึกษาปริญญาโท mpa1 ปี 2548-2549 15 คน
 
5. การประเมินผลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์โดยนักศึกษาปริญญาโท mpa2 ปี 2549-2550 15 คน  
 
  6. การประเมินผลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์โดยนักศึกษาปริญญาโท mpa3 ปี 2550-2551 15 คน
                                                                                       
 
  7. การประเมินผลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์โดยนักศึกษาปริญญาโท mpa4 ปี 2551-2552 15 คน
 
  8. การประเมินผลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์โดยนักศึกษาปริญญาโท mpa5 ปี 2552-2553 15 คน
                                                                                    
   
  9. การประเมินผลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์โดยนักศึกษาปริญญาโท mpa6 ปี 2553-2554 15 คน
                                                                                        
  10. การประเมินผลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์โดยนักศึกษาปริญญาโท mpa7 ปี 2554-2555 15 คน
                                       
                                                 
                                                                                                                  รวม  105 คน
     
  11. การประเมินผล และการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัด "งานราตรีแห่งรัก&ผูกพัน" วันที่ 21 พฤษภาคม 2554 โดย wirmpa 27 คน
 
   


 

12. ภาพเคลื่อนไหว (clipart, animation) สำหรับการทำรายงาน    หนังสือ   คอมพิวเตอร์   การศึกษา  
 
             ดนตรี   นก   หมี   ปลา   สุนัข-แมว   สัตว์ต่าง ๆ    ดอกไม้   เครื่องดื่ม  
 
              ขำขัน     เด็ก       เรือ     เครื่องบิน     ทหาร     หัวใจ     นักเต้น     สายฝน    
 
     
   

   
   

     
                      โปรดเลื่อน เม้าส์ ขึ้น-ลง
        
ช้า ๆ ในภาพข้างล่างนี้
                              เลื่อนขึ้น สำหรับ ตะวันขึ้น

                                   
   เลื่อนลง สำหรับ ตะวันตกดิน
     
               
   
     
     
   

 ขอบคุณที่มาเยือน 

.


Copyright ® www.wiruch.com