หน้าหลัก ประวัติและสถานที่ติดต่อ วัตถุประสงค์ ตำรา หนังสือ ผลงานวิจัย บทความ ผลงานอื่น

 

 

ภาพเคลื่อนไหว (clip art, animation) 
สุนัข-แมว สำหรับการทำรายงาน
หรือกอปปี้ไปวางในอีเมล์

 

สุนัข 
 

       
       
       
       
       
       
                            
    
                   
 
              
 
 
 
                   
 
                  
 
 
              
 
 
 
              
 
              
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพเคลื่อนไหว (clip art, animation) สำหรับการทำรายงาน หรือกอปปี้ไปวางในอีเมล์

แมว
 
              
 
                        
 
                        
 
                   
              
                           
 
              
 
    
 
                            
 
                   
 
 
              
 
         
 
              
 
         
 
    
 
         
 
         
 
    
 
         
    
      
 
    
 
    
 
 
 
    
 
 
 
 
.